Currently browsing category

Politik

Parlamentariker-konferens i Árviesjávrrie 2023

Deklaration från den Sjunde konferensen för sameparlamentariker i Árviesjávrrie/Arvidsjaur. Antagen den 31 maj 2023. Svensk översättning av engelsk originaltext. Parlamentariker från sametingen i Sápmi anför följande: Vi samer är urfolket i Sápmi. Sedan urminnes tider har vårt folk levt av och förvaltat dess mark och vatten med största omsorg och respekt. Vi …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel. I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda …

26th of august 1993

Årsdagen av invigningen av Sametinget 26 augusti 1993, manifesteras av uttalandet från Vuovdegas årsmöte 12.6.2022. The anniversary of the inauguration of the Sami Parliament 26th of august 1993, is manifested by the statement from Vuovdega’s annual meeting 12.6.2022.  https://www.youtube.com/watch?v=u97Vux6ZDM4&t=24s #samiparliament #sápmi Subtitles in english

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022.

Det nittiförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3.e gången. Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack …

Samernas frihetskamp förändrade den globala urfolkspolitiken

Även om det inte finns omärkta urfolksgravar runt om i hela världen så ser professor Ronald Niezen många likheter mellan den bakomliggande urfolkspolitiken i Kanada och på många andra ställen.  Enligt honom  har samerna haft och har en viktig roll i att den globala urfolkspolitiken har förändrats till det bättre.   …

Sametingspartiet Vuovdega har en ny ordförande

Sametingspartiet Vuovdega – Skogsamerna har efter sitt årsmöte i lördags fått en ny partiledare. Samepolitiksveteranen Stefan Mikaelsson ersätter nu Jan Rannerud. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/sametingspartiet-vuovdega-har-en-ny-ordforande

Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa

Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Trots två olika hemställan till näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets handläggare så finns det fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor. …

Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Den internationella kvinnodagen den 8 mars omfattar också urfolkskvinnorna.  Våra urfolkssystrar drabbas dels oproportionerligt av extrem hunger och fattigdom och dels av våld, utsatthet, diskriminering osv. UN SOWIP dvs den av Permanent Forum framtagna statusrapporten för världens urfolk konstaterar bland annat att: ”Trots all den positiva utvecklingen av internationella mänskliga …

Styrelseallierad backar oppositionens krav på avgång

Kravet på Per Mikael Utsis avgång backas nu också av partiledaren för Vuovdega/Skogssamerna – ett av Guovssonastis samverkanspartier i styrelsen. Det är Utsis överklagningar av personer i röstlängden och den följande handläggningen av ärendet som upprör partiledaren Jan Rannerud. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7645461

Happy New Year, greetings from Sápmi!

Greetings from Sápmi, my name is Stefan Mikaelsson and I am a long time member of the Sámiparliament plenary assembly. I do live in the Sápmi part of the Arctic, without almost no visible homeless peoples on the icy streets in the swedish northern muncipalities. The pain of experiencing the …

Samiska företagare drabbas hårt av pandemin

Runt 90 procent av samiska företagare har förlorat kunder och ser en minskad omsättning, det visar Sametingets enkätundersökning med svar från 82 företagare. Däremot var det drygt fem procent som svarade att de håller på att avveckla verksamheten. ”Pandemin har påverkat samiska näringsidkare hårdare än svenska”, säger Stefan Mikaelsson, ordförande …

Samelandspartiets agerande väcker frågor

Publicerat kl 16.53 Samelandspartiet går i ett pressmeddelande ut och kräver att Sametinget ska prioritera enskilda renägare som drabbats av Coronakrisen. Samtidigt sitter Samelandspartiet själv på makten i Sametinget. Agerandet förvånar, konstaterar Sameradions Thomas Sarri i en politisk kommentar.   Lyssna på Thomas Sarri på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7573876 //Stefan Mikaelsson.

My way – Stefan Mikaelsson

Publicerad 2014-05-22 Kidnappad Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson kidnappade  överraskande hela Sametinget plenum när han under   inledningen av onsdagens session den 21 maj 2014 i Åre,  annonserade i ett känsloladdat anförande att han ställer sig plats till förfogande.  Han tilltag föranledde att  sessionen avbröts för konsultationer och att det blev …

Mikaelsson: Svenska organisationer har ingenting med det här att göra

Publicerat tisdag 6 oktober kl 15.15 Förra veckan började näringsdepartementet och landsbygdsministern med sakråd, angående utredning för översyn av rennäringslagstiftningen. Imorgon är det dags för bland andra: Same ätnam, Sáminuorra och Svenska jägarförbundet. ”Något som gör mig väldigt obekväm är att regeringen bjuder in svenska organisationer som i överhuvudtaget inte har …

Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm nyckelperson i rasbiologin

Publicerat torsdag 4 oktober 2018 kl 03.22 Grundaren av Kiruna, Hjalmar Lundbohm, spelade en aktiv roll i rasbiologin. Det skriver historikern Curt Persson i en ny biografi om Lundbohm. Författaren och historikern Curt Persson ger i dagarna ut en ny biografi om LKABs första disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm. …

Enigt sametingsplenum om hur Giellagáldu ska fungera

De tre sametingen är överens om att det samiska språkorganet Giellagáldu ska bli permanent och man är överens om hur det ska fungera. Sametinget i Sverige är efter dagens extraplenum redo att skriva under samarbetsavtalet med de övriga två sametingen. Frågan om finansieringen är dock ännu inte löst. Läs mer …

Regeringens stödpengar i coronakrisen går inte åt

Regeringens stödpengar i coronakrisen går inte åt som regeringen har tänkt. SVT:s genomgång visar att företagen hittills bara har fått en bråkdel av pengarna i flera av stöden.– Jag tror det har överraskat alla att inte fler ansökningar har kommit in, säger finansminister Magdalena Andersson (S). ”Är inte pengar som …

Västerbotten växer – grannlänen går back

Västerbotten väntas fortsätta växa befolkningsmässigt de kommande tio åren. Samtidigt krymper våra grannlän, om Statistiska centralbyråns senaste långtidsprognos håller. Totalt ger det fortsatta bekymmer för Norrland om inget ändras. – Jag tycker det är bekymmersamt för alla de fyra nordligaste länen. Totalt sett är tillväxtregionerna för få och för svaga. …

— Day of Sorrow, May 13 —

The 1917 Sámi Congress and then also the 1918 Sámi Congress in Staare were organized by those who could imagine that the development that was underway through the creation of European parliamentarism could be harmful. Elsa Laula’s pamphlet ”Before Life or Death?” is said to have been read out in …

— Sorgens dag den 13 maj —

Landsmötet 1917 och sedan även 1918 års Landsmöte i Staare organiserades av de som kunde ana den utveckling som var på väg genom skapandet av den Europeiska parlamentarismen. Elsa Laulas pamflett ”Inför lif eller död?” lär ha blivit uppläst i Svearnas Riksdag under 1918. Det verkar sett i efterhand enbart ha …

Så kan det samiska näringslivet stärkas och utvecklas

Studien ”Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det lanserades i september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada. Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet. Några …

Välkommen på Första Maj barrikaderna.

Första maj är sedan länge dagen för en manifestation mot de besuttna och de som lever på bekostnad av andras utsatthet och ibland till och med osynliggörande. I Sápmi har Första Maj inte betytt så mycket mer än för enstaka enskilda samer. Samerna är så väl anpassade i ett svenskt …

Restauranger kompenseras och företagen får låna tillbaka redan inbetalad mervärdesskatt

Efter nästan nio timmars förhandlingar kom regeringen på fredag kväll överens om en rad åtgärder för att underlätta läget för företag som drabbats av coronakrisen. Regeringen berättade om sina beslut i ett pressmeddelande på fredag kväll. Den planerade presskonferensen ställdes in. För restaurangernas del beslöt regeringen att de kommer att …

”Det är de rika ägarna som ska skjuta till kapital”

Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Staten har presenterat flera stödpaket men det är inte alltid lätt för småföretagen att använda sig av dem trots att de är i störst behov.– Storföretagens ägare är ofta väldigt välbeställda, så det är de som ska skjuta till kapital, säger Sandro Scocco, …

Sametinget vädjar till kulturdepartementet

Sametinget vädjar till kulturdepartementet om stöd till samisk kultur och idrott under den rådande coronapandemin. Situationen påverkar efterfrågan på flera av de aktiviteter som samer anordnar, skriver Sametingets styrelseordförande, Per-Olof Nutti i brevet. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7460778

Insändare- ”Samiska näringar & OECD”

Studien ”Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD som lanserades den 19 september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada. Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet. Några av slutsatserna som den noggranna …

Sametinget ställer in plenum i maj

Sametingets ordförande har den 1 april 2020, efter samråd med presidiet och styrelsen, beslutat att ställa in plenum vecka 22, den 26-29 maj i Stockholm på grund av corona-viruset (covid-19). Efter kontakter med Riksdagens talman Andreas Norlén samt vice talmännen har presidiet fått beskedet att på grund av corona-viruset (covid-19) är det …

Internationella kvinnodagen 2020

Urfolken utgör 5 procent av världens befolkning. Dessa 5 procent besitter cirka 22 procent av jordens yta. Och på dessa 22 procent av ytan finns 80 procent av världens biodiversitet. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald (”Riokonventionen”) som: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och …

Skogssamerna hotar lämna Sametingets styrelse

En ersättarplats i Sametingets styrelse har lett till en konflikt – Skogssamerna överväger nu lämna styrelsen. Skogssamerna har efter en valteknisk samverkan tillsatt en ersättarplats i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni från Samiska folkomröstningspartiet, som på grund av sjukdom under en längre tid uteblivit från Sametingets möten. Men efter att …

Tolv år efter Sameradions avslöjande – nu vill Sametinget utreda det gåtfulla ordet

För tolv år sedan avslöjade Sameradion med hjälp av vetenskapsmannen Björn Holmgren märkliga turer när Sveriges riksdag skulle anta en ny jaktlag.Ett handskrivet ord fördes i efterhand in i protokollen – ett ord som kan ha haft avgörande betydelse för samernas jakträtt.I ett yttrande till Jordbruksverkets utvärdering av småviltjakten skriver …

BUORRE SÁMIJ ÁLMMUKBIEJVVE 2020

Äntligen är det nu mer än 100 år sedan de båda första samiska gränsöverskridande landsmötena. Precis som våra samiska företrädare anade & fruktade då, precis allt fick Sámi-albmut, det samiska folket erfara och genomlida under den svenska parlamentarismen:  1919 med regeringens Edens överenskommelse med Norska regeringen angående andra renskötselkonventionen, som …

Historikern: ”Svenska rasbiologer inspirerade nazisterna”

”Sverige var en av föregångarna när det gäller exempelvis rasbiologi och rashygien som ligger till grund för det som nazisterna arbetade med”, säger Curt Persson, professor i historia, om att Förintelsens minnesdag uppmärksammandes på Luleå Tekniska Universitet. Läs mer på Sveriges Radios webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7393694

Eivind Torp: ”Domen är en stor framgång för samisk rättskamp”

Girjasdomen sätter press på rikspolitikerna att agera och Högsta domstolen markerar för ett återställande av samernas rättsställning i domslutet. Det menar vår juridiske expert, Eivind Torp. ”Jag får uppfattningen att HD vill återställa den rättsställning som samerna hade tidigare”, säger Eivind Torp. Läs mer och hör på intervjun via Sameradions webbplats: …

Sameby har vunnet over den svenske staten

Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring I går kunngjorde Högsta Domstolen i Sverige at Girjas sameby har vunnet over den svenske staten i en mangeårig tvist om retten til å forvalte jakt- og fiskerettighetene på samebyens område. Dette gjør 23. januar til en rettslig merkedag. Girjas sameby hadde anført å ha enerett til slik forvaltning, enten …

Ordet fritt: Samiskt stöd för Bolivias demokrati

Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen, skriver debattörerna. Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen. Undertecknade sametingsledamöter uttalar sin respekt för valet …

Silversmed har inte ensamrätt på solen

Läs mer på Sameradions webbplats: Patentverket i Norge har beslutat att ta bort designregistreringen av den samiskinspirerade solsymbolen för norska Tana Gull og Sølvsmie, men de kan likväl neka andra till att använda den. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7359767

Dådring siktar på comeback

Inför förra årets val i Sverige lämnade hon Sametingspolitiken, men nu gör sig Helena Dådring redo för att komma tillbaka till Sametinget. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7358306

Sven-Erik Alhem: ”Statens agerande har sått split mellan samiska grupper”

Sven-Erik Alhem anser att det behövs ett agerande från statens sida vad gäller behandlingen av samer. Han anser att ärkebiskopen, Antje Jackelén, föregått med gott exempel när hon bett samerna om offentlig ursäkt och uppmanar nu statsministern att göra samma sak. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7351352