Frågor och svar

Fråga1
På den här sidan kan du ställa frågor till oss.

Frågorna kan skrivas under med namn, signatur eller artistnamn, men det går inte att vara anonym för hemsidans administratör. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som läggs ut på sidan. Detta med anledningen av att vi eftersträvar människors lika värde och anser att kränkande frågor och kommentarer

2013-10-29// Karl
Det positiva med globalisering för en Svensk renskötare?
Det mest positiva är att urfolk kan förenas och tillsammans agera mot de vinstintressen som bedriver kortsiktiga verksamheter på urfolkens marker runt om i världen. En annan aspekt som kan belysas är att Sverige och Finlands tvekan att ratificera ILO-169 framstår som mer och mer avsiktlig.

// Med vänlig hälsning, Stefan

2013-08-13// Sören Lindkvist
Jag som gammal kemist har svårt att se hur ”kompetenta” personer medvetet utsätter vår natur för farliga kemiska processer som inte följer KEMI-ansvaret. Vilket ansvar kommer som en snabbreplik? Under mina sommarbesök i de lapplänska områden, Sapmi, har jag sätt hur man våldtager vår natur Hurdå hörs det. Det är ett regelrätt riskprojekt och vem har ansvaret.

Om jag tillför naturen ämnen som vi alla vet är mycket farligt, så blir jag ”omhändertagen” och om det finns något i min plånbok så får jag ersätta det. Större grupper i vårt samhälle kan få förstöra naturen och få fortsätta i samma bana som tidigare. Det värsta som jag hörde, var att ett företag som sysslar med mycket stora risker. Vem? Jo det stora företaget BOLIDEN. De arbetar med en kapacitets utveckling (att producera mer koppar). Företaget har begärt en ökning av slurryvätska som innehåller rest av kopparföreningar som inte passar i vår natur. De begär 40-60 ggr mer utsläpp i sin ”badpool”. Badpoolen ligger invid Kalixälven.

Nu kommer det hela. varför tänker man sådana banor och de kan inte ta ansvar för en olycka. Vad tycker Ni om detta? Kan inte någon protestera i grannområdet. Det finns modernare processer, processer som har större verkningsgrad, kromatografiska processer. Jag personligen skäms som gammal kemist att nuvarande kompetenta personer att de inte stoppar en sådant process.

Detta som extra tokighet och det är samma problem med gruvdriften i Pajala, Jokkmokk etc. Jag vet att man vill ha ”snabba pengar” och hävdar att företaget har inte råd med att utveckal en kromatografisk process. Totalt handlar det om ett kort seende och det är samtidigt dyrare den dagen det ”skakar till” i den Sapmiska jorden.

Kan eller orkar Ni protestera eller direkt fråga företagen?
Vi har bara en jord // Sören

Tack för ditt engagemang! Det här är en fråga som rör oss alla. Det är vår framtid och kommande generationers framtid vi pratar om.
Svaret på din fråga är enkel. Visst orkar vi och visst ska vi agera. Under kommande veckor arbetar vi med strategier för hur vi ska agera och mot vem. Det är viktigt att sprida informationen om vad som händer och sker och att få allmänheten att förstå ett detta är en fråga som gäller oss alla. Vi måste ta ansvar och agera.

Titta gärna på följande klipp: Svante och klimatförändringarna.

2013-06-23// Mats J
Hej! Bra blogg! Men det är lite väl ”tyst” nu??? Kommer ni fortsätta blogga???
Tack! Jo, vi kan bara hålla med -Det är lite tyst… Men just nu under kalvmärkningen och semestertider är det lite si och så med både tid och uppkoppling.  Och vi kommer att fortsätta blogga, men inte  i samma utsträckning som innan valet…. Trevlig sommar!!!  

2013-05-22// Sametingsväljare för första gången.
Det har varit rikt att få läsa ert skrivna  informativa från olika håll utan angrepp på någon person i Sametinget eller för övrigt. Det har också varit lärorikt för den som inte har varit insatt i vad det samiska folket är, finns och arbetar med,  trots att jag kanske  borde vetat som röstberättigande för första gången.
Jag hoppas att ni ska fortsätta med att skriva och informera oss, utan personangrepp. En saklig ton som ni gjort,  det har uppskattas, verkligen …
PS. Lite krydda med polemik är OK /DS.
Vi bugar och tackar! Vi har pratat om att fortsätta blogga, men kanske inte i samma utsträckning som innan valet. Så, Du är även i fortsättningen välkommen in och läsa och ställa frågor.   

2013-05-14// Rune Persson
Tack för en bra och läsvärd blogg. Många intressanta inlägg och synpunkter. Eftersom ni företräder olika partier har vi ett önskemål. Är det möjligt att sortera inläggen Helenas och Stefans? Det hade underlättat att välja parti och person.
Tack för beröm och önskemål! Vi tar det till oss och ser om det är möjligt.

2013-05-10// Same?
Är jag riktig same fastän jag inte är med i Sametingets röstlängd?Röstlängd
Att vara same är en känsla som man själv avgör om man innehar. Den känslan beror ju mycket på ens uppväxt och det som skett under ens liv men även under förfädernas historia. Det är inte enligt regelverket nödvändigt att vara registrerad på röstlängden till val i Sametinget för att vara same. Däremot är kriterierna sådana för deltagande vid val till Sametinget. Att ansöka om att bli registrerad på röstlängden är en förmån, men man har rätt att avstå från detta. Samtidigt har plenum beslutat om att se över kriterierna och även Valnämnden vill själva att detta ska se. Det är inte alltid saker och ting sker så snabbt som vi skulle önska. Men för oss finns bara en sak att råda till. Ansök om igen om att få bli upptagna på röstlängden till Sametingsvalet. De tre Sametingenas gemensamma samverkansorgan Samiskt Parlamentariskt Råd har också diskuterat frågan om kriterier för att bli upptagen på röstlängden och är villig att ta upp ärendet. När en förändrad syn på kriterierna kan vara klar är svårt att säga. Det är viktigt att den genomförs och att den blir likställd över hela Sápmi. Men även där kvarstår faktum; att ev. anmälan om registrering på röstlängden till Sametingsvalet är frivillig och inte avsedd att bli en ansökan om att få bli same. Din samiskhet behåller Du oavsett deltagande på röstlängden eller ej. Sedan är det en annan sak att vi önskar att så många samer som möjligt vill och kan anmäla sig för registrering på röstlängden och även att de kriterier som finns ses över i grundläggande genomgång av expert-organet Valnämnden. Sedan ska Sametingets styrelse bereda ärendet och lägga fram det till plenum för beslut. Vi kommer att verka för att detta sker under kommande mandatperiod och att lagom till nästa val ska de nya kriterierna vara klara.

2013-05-08// Ulrika
Tycker ni att alla samiska dialekter är lika viktiga?
JA!!! Så länge det finns brukare av en dialekt är den viktig. Ett språk som används utvecklas och utan ett språk är vi inget folk.

2013-05-08// Stolt sameslöjdare
Min tidigare fråga handlade inte om att man som samer inte behöver registrera sig i sameröstlängden. Jag fick inte svar på min fråga gällande LPSS ordförandes åsikter om kravet att som same vara tvingad att finnas med i sameröstlängden för att få använda Sámi duodjis kvalitetsmärket.
Urklipp från del av svaret jag fick: ”Det är inte enligt regelverket nödvändigt att vara registrerad på röstlängden till val i Sametinget för att vara same”.
Jo detta gäller om jag som same vill kunna ansöka om användning av Sámi duodjis kvalitetsmärket, annars räknas jag som svensk enligt LPSS ordförande! Lars Jonas Johansson sa i den tv-sända debatten från Jokkmokk tidigare i år att det var helt i sin ordning att det bara var de samer som var registrerad i sameröstlängden som fick använda Sámi duodjis kvalitetsmärke. Det anser jag är diskriminering. Alla vi samer som inte har kvar språket och därmed inte får/kan eller kanske vill registrera sig i sameröstlängden måste väl få möjlighet att känna att vår slöjd blir godkänd av det samiska samhället som Sámi duodjis kvalitetsmärket innebär. Så min fråga är, vill LPSS att alla slöjdande samer oavsett om de är registrerad i sameröstlängden eller inte, som kan visa bra kvalité på sin slöjd, ska kunna använda sig av Sámi duodjis kvalitetsmärke, precis som att alla renskötande samer borde få sätta upp en renvaktarstuga på fjället utan att de är medlemmar i samebyn.
Kriterierna för röstlängden ska ses över. Samhället förändras och vi reser och flyttar mer än för bara 15 år sedan. Det gör att många samer bor och lever utanför Sápmi och Sveriges gränser.  Många av dem har inte en naturlig kontakt med sitt ursprung och sitt språk vilket gör det svårt för kommande generationer att uppfylla dagens kriterier till röstlängden. Det är också viktigt att vi kan visa vad som är kvalité och att det synliggörs med olika slags kvalitétsmärkningar. De olika traditionella samiska näringarna måste stärkas för att vi ska kunna bevara vårt folks näringsverksamhet.

Saxat från stadgarna för Duodjimärket:Sámi duodji
§2 Rätten till att söka och använda Duodjimärket har samer med utbildning eller erfarenhet i sameslöjd.
Med samer avser man i detta avtal
– den som ser sig själv som same
– som har samiska som första språk eller som har far, mor eller en av far- eller morföräldrar med samiska som första språk
– de som har far eller mor som är same efter villkoren enligt ovan
§ 4 Märket får användas på traditionellt tillverkad samisk slöjd och modernare produkter utvecklat med utgångspunkt i traditionella material och metoder. Produkter som betecknas som souvenirer och som ej har bruksfunktion, får inte Duodjimärket.

kontrollerad-bilverkstadI Stadgarna för Duodjimärket står inget om den samiska röstlängden. Det står dock vilka kriterier som gäller för just detta märke.
Precis som det finns bilverkstäder med och utan kontrollmärke finns det slöjdare med och utan Duodjimärke. Alltså har märkningen ingenting med diskriminering att göra.
Vad Lars-Jonas Johansson sa vid debatten i Jokkmokk får stå för honom. Vi varken kan eller vill hindra någon same från att slöjda eller sälja sin slöjd som sameslöjd.

2013-05-07// Stolt sameslöjdare
Mot bakgrund av att många samer inte får registrera sig i sameröstlängden pga att de och deras förfäder har förlorat sitt språk, måste jag fråga hur Lars Jonas Johansson som företrädare för LPSS egentligen tänkte när han sa vid debatten i Jokkmokk tidigare i år, att om man inte var registrerad i sameröstlängden så var man rent juridisk inte same och då var man svensk! Och att man då inte hade rätt att ”sameslöjda” och marknadsföra sin slöjd som samisk. Räcker det inte att vi samer har blivit förtryckta av svenska staten och fråntagits vårt språk, nu ska vi som p g a detta även fråntas rätten att slöjda och känna stolthet över att vi lyckats behålla slöjden.
Enligt Lars Jonas så var det rätt att det bara var samer som var registrerad i sameröstlängden som fick ansöka om kvalitémärket och därmed få legitimitet att fortsätta med sin sameslöjd. Vore intressant att höra om denna diskriminering är vad hela LPSS också står bakom.
Att vara same är en känsla som man själv avgör om man innehar. Den känslan beror ju mycket på ens uppväxt och det som skett under ens liv men även under förfädernas historia. Det är inte enligt regelverket nödvändigt att vara registrerad på röstlängden till val i Sametinget för att vara same. Däremot är kriterierna sådana för deltagande vid val till Sametinget. Att ansöka om att bli registrerad på röstlängden är en förmån, men man har rätt att avstå från detta. Samtidigt har plenum beslutat om att se över kriterierna och även Valnämnden vill själva att detta ska se. Det är inte alltid saker och ting sker så snabbt som vi skulle önska. Men för oss finns bara en sak att råda till. Ansök om igen om att få bli upptagna på röstlängden till Sametingsvalet. De tre Sametingenas gemensamma samverkansorgan Samiskt Parlamentariskt Råd har också diskuterat frågan om kriterier för att bli upptagen på röstlängden och är villig att ta upp ärendet. När en förändrad syn på kriterierna kan vara klar är svårt att säga. Det är viktigt att den genomförs och att den blir likställd över hela Sápmi. Men även där kvarstår faktum; att ev. anmälan om registrering på röstlängden till Sametingsvalet är frivillig och inte avsedd att bli en ansökan om att få bli same. Din samiskhet behåller Du oavsett deltagande på röstlängden eller ej. Sedan är det en annan sak att vi önskar att så många samer som möjligt vill och kan anmäla sig för registrering på röstlängden och även att de kriterier som finns ses över i grundläggande genomgång av expert-organet Valnämnden. Sedan ska Sametingets styrelse bereda ärendet och lägga fram det till plenum för beslut. Vi kommer att verka för att detta sker under kommande mandatperiod och att lagom till nästa val ska de nya kriterierna vara klara.

Språk12013-05-03 // Anna, spec.pedagog
Är det viktigt att personalen på Sametinget och på Sameskolorna kan samiska?
Om vi ska stärka det samiska språket så måste vi använda det. För att fler ska kunna använda språket måste fler lära sig det. Som personal på en samisk arbetsplats är det bra om jag kan språket och en merit i min ansökan. Har jag inte språket bör det finnas möjlighet att på arbetstid lära sig samiska.
Har jag en ledande position ska samiskan vara en naturlig del. Ledaregenskaperna är dock viktigast och språket merithöjande. Om jag inte har språket när jag söker arbetet ska det ingå i tjänsten att jag lär mig språket.
Kan jämföras med att idag anställer kommuner rektorer som inte har rektorsutbildningen. Det ingår då i deras tjänst att gå denna utbildning.

2013-04-29 // Skogssame
” … SAMERNA är dessutom det enda parti som har ökat sin väljarandel för varje nytt val sedan 1993. När det gäller dubbelregistreringen behandlade Sametinget Lars Jonas Johanssons och Lars Erik Fjällströms (LPSS) förslag vid plenum i Vilhelmina i febr 2013. Deras förslag var att enbart markägaren ska ha rätt att jaga älg. På skogssamisk område finns det enbart markägare (skogsbolag, tyskar, italienare m fl). Du må väl hålla med om att LPSS vill hellre att nämnda markägare ska ha ensamrätt till älgjakt och på det sättet utestänga de samer som har urminnes hävd till älgjakt öster om odlingsgränsen. Allt enligt LPSS motion, som Sametinget lyckligtvis avvisade. /lars wilhelm,”
Jag önskar fakta för att kunna rösta, vad säger LpSS om ovanstående undrar/Skogssame
I våran blogg inför Sametingsvalet så har vi medvetet valt att inte vare sig gå i polemik med andra politiker eller att kritisera andra sametingspartier – ledamöter. Om man läser igenom blogginläggen så finner man det som är vår politiska vilja som enskilda ledamöter. Partipolitik är en sak och vi kan inte garantera att våra åsikter vinner gehör i partipolitiken eller under plenumsförhandlingarna. En motion är ofta ett försök till att väcka ett ärende. Motionären har ofta inte speciellt stort underlag för motionen utan av praxis så förutsätts att styrelsen bereder svaret på motionen med hjälp av den expertis som finns inom tingets kansli. Och beroende på detta motionssvar så blir debatten därefter. Vi hoppas på ett motionssvar som omfattar alla de förhållanden eller områden i Sápmi som berörs av motionen och att debatten blir därefter. Och det är endast tillsammans som vi kan generera en förändring för alla samer.

2013-04-26 // Majvor Massa Eriksson
Vad är konsekvens av sagda ord, gjorda överenskommelser, stöd i lagar och konventioner värda om de inte ska innefatta det samiska språket vid tjänstetillsättningar?
Självfallet trodde jag att det skulle vara naturligt, att vid tjänstetillsättningar inom samiska förvaltningar ska samiska språket vara avgörande och meriterande – ja helt nödvändigt! Nu undrar jag om beslut naggas och skapat oordning igen, det samiska är kanske inte så viktigt som det sägs när det i detta sammanhang rör Jokkmokks tjänstetillsättning?
Med tanke på att tjänstetillsättningen rör barn och unga där de juridiska dokumentens intention, bl. a.  FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) har en särskild artikel 30, tillsammans med Ursprungsfolkets deklaration (2007), Båda betonar entydigt rättigheter till återerövrade av språk och kultur.Det rimmar illa med fakta, vad samer kämpat och kämpar för om beslut tas där man förbiser språkkompetensen!  Då måste man fråga sig, är det på detta viset samer når enighet  och blir trovärdiga för sitt folk mot staten, om man har börjat förbise sina egna rättigheter?
I sametingsordningen anges att samiska och svenska är språken i sametinget. Under 20 år tid så har ingen förbättring skett i exempelvis bruket av samiska under plenumsdebatterna. Vår syn är att det i dagsläget är dags att förändra ordningen så att det är samiska som är språket i plenum och att man som konsekvens av detta även ska kunna samiska innan man kan bli personal.

2013-04-25 // Magnus
Roligt och positivt med aktiva bloggande politiker. Vi är fler som uppskattar er blogg och nu undrar vi om ni även efter valet kommer att blogga? Vi ser gärna att ni gör det.
Tack! Vi tycker det är roligt att blogga och speciellt roligt är det att så många besöker vår sida   :-)
Vi har inte pratat om hur vi ska göra med bloggandet efter valet, men visst är det möjligt att vi fortsätter med bloggen. Vi tar oss en funderare och återkommer.

2013-04-24 // MME
Jo, nu vill jag fråga: HUR ska era partier arbeta för Duodje/Slöjden, den hårda och mjuka? NÄR ska den uppmärksammas tydligare i Sametinget och föras ut till hela landet från norr till söder? Inte bara på marknader etcetera. VAD ska Sametinget göra för näringen slöjden och även de andra näringarna i relation till rennäringen som nämns titt som tätt, det talas i alla debatter och media för övrigt.
Observera! Det är endast en handfull motioner till tinget som rör slöjden under 20 år!
KnivSameslöjdskonsulenterna har under lång tid varit under Riksorganisationen Same Ätnams vingar. Men då RSÄ tillsammans med Samernas Riksförbund (SSR) valde att bilda Sameslöjdsstiftelsen har dessa konsulenter hamnat under stiftelsen som har ca 2 miljoner kr per år i sin budget. Sametinget ska inte upplösa sådant som utövarna har skapat, utan i stället skapa riktlinjer och förutsättningar för utövarna att få kontinuitet i tex finansieringen och även respekt från storsamhället. Sametinget har misslyckats i att erhålla respekt från storsamhället och det drabbar alla delar av kulturen, även utövarna av duodji och ex-vis renskötsel Allmosor eller godtycke vill vi inte ha utan vi vill be respekterade för att vi är ett erkänt folk som har rättigheter i enlighet med internationella lagar och överenskommelser. Att ta in sameslöjdskonsulenterna under sametingets ansvar kanske inte är det viktigaste, men däremot se till att erfordrliga resurser kan ställas till Sameslöjdsstiftelsens disposition. De är ändå de som under lång tid arbetat för utveckling och kvalitetssäkring av duodji.

2013-04-23 // Kanske Landspartiet, LpSS eller Min Geaidnu ska få min röst?
Hur kan alla partier säga: Vi arbetar för alla samer, alla ska kunna känna delaktighet och vara med, när verkligheten är en annan.
Jag önskar att ni istället skulle kunna säga om ni menar det som personer och för vad ert parti vill: Vi ska arbeta för att alla ska vara med och fortsättningsvis berätta för oss, HUR ni ska göra det?
Om, du, ni inte förändrar era formuleringar och ordval kommer ni inte vara trovärdiga och era ord blir ett slags mantra – Utan tillförlitlighet!
HänderHej, alla partier är inte lika. Det är inte heller alla sametings- ledamöter. Under denna mandatperioden så har vi lyckats få det samiska folket omnämnt i grundlagen, som just ett folk. Med hjälp av folkrätten så kan vi ta makten över vårt samiska hemland med alla naturresurser och fördela nyttjandet av detta på ett sätt  som ger mer till det samiska folket och mindre till särintresset
EU-medborgare. Får det samiska folket större delaktighet i beslutsprocessen och större andel av naturresurser som jakt och fiske samt skydd för renarnas bete så kommer fler samer att kunna nyttja sina förfäders rättigheter. Ett regelverk måste tas fram, men vi tror att det går att göra det och samtidigt kunna hålla en dialog med enskilda, organisationer och alla delar av det samiska samhället. Vi kan inte skapa något nytt utan en dialog och en demokratisk process som kan förena det samiska folket bättre än i dag.

2013-04-21 // Sören L
Kommer det att införas ett ansvar att föra fram frågor som rör samernas intressen, utan att verbalt krigande (personanfall).?
Alla politiker har ett ansvar och vi kommer självklart ta lärdom av det som hänt under innevarande mandatperiod.  
Motion418 – Policy mot kränkande särbehandling, kan vara ett steg på väg. Motionen kommer att behandlas under kommande mandatperiod.

2013-04-21 // MME 
Vad tänker ditt parti (svara var för sig) göra konkret för att kriterierna förändras radikalt i sameröstlängden. Att de blir sakligt relevanta för dagens samer som många generationer tillbaka förlorat sitt ursprung där språket utgör en av dem!

Skammen att vara same, lågt begåvade etcetera har gjort att många av våra förfäder förnekat sin identitet för barnens skull i nästföljande generationer som följd att språk identitet förlorats flera generationer tillbaka – Vi skulle bli svenskar och tala svenska!
Språket är identitet och är en Mänsklig Rättighet enligt FN: stadgar för identitetens bevarande. Att få tillhöra vårt ursprung, röstlängden ska vara en självklarhet!
LPSS_logotyp_litenLPSS: Sametinget har antagit en motion som ger släktskapskriterier utrymme. Vår uppgift blir att implementera denna till nästa val. Det är viktigt att vara trygg i sin identitet. Vi vill skapa förutsättningarna för att få vara trygg och våga visa att vi är samer. För att skapa förutsättningar måste kunskapen om samerna i det svenska
samhället öka. Vi vill sprida den kunskapen.

MGMin Geaidnu: Den av plenum antagna motionen måste behandlas. Förslagsvis lägger expertorganet Valnämnden ett utkast som därefter Sametingets styrelse bereder och lägger fram till plenum för beslut. Det är ju Valnämnden som handhar och prövar ansökningar om registrering på röstlängden och därför ska få göra utkastet till beslut. Enligt Sametingsordningen ska styrelsen sedan bereda ärendet innan det läggs fram för beslut i plenum, men de brister som är kända måste åtgärdas.

2013-04-21 // Sören LSkaft
Vem kommer att hålla i ”skaftet” och föra fram samernas rätt till självstyrelse i Sapmi?
Det samiska folket ska arbeta för att Sveriges urfolk – Samerna får ett självbestämmande.
Det är viktigt att vi utgår från det som finns idag och att utveckla eller förändra de lagar som redan finns. Enligt Sveriges grundlag har Sverige två folk, Svenskar och Samer.
Samer är Sveriges och Europeiska unionens det enda utpekade ursprungsfolket enligt ILO:s kriterier.
FN har fasställt att samerna är ett urfolk baserat på vetenskapliga och arkeologiska definitioner. Ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor.
Det här måste vi verka för att det går från ord på ett papper till att vara en verklighet i Sverige. Kan vi göra detta så kommer det att finnas möjlighet till att lösa frågor som tex nyttjande av mark- och vattenområdena och lika värde mellan samer och samer.

2013-04-16 // Magda
Kan någon av er svara, skillnaden mellan sameby ren-ägare/skötare och koncessions ren-ägare/skötare? Båda grupperna är väl samer – eller? Har försökt hitta rätt, men kan inte tolka in numera det som jag alltid trott var det rätta. Jag har varit tveksam, men känner nu att jag måste få veta skillnaden? Inte kan det väl bara handla om ägande av mark och skötesrenar? Förklara och berätta mer historiskt var jag kan söka fakta? Det är viktigt, jag vill inte finnas i den skaran av förtryck, om det är så? Alla samers rättigheter från möjlighet och behov!
Hej, i en sameby finns 4 olika kategorier som brukar tillämpas:
1) Renskötande medlem med full rösträtt på byastämman
2) annan medlem med tillämpad rösträtt på byastämman
3) Skötesrenägare med renskötselrätt
4) Skötesrenägare utan renskötselrätt

I koncessionssameby har man i regel en same som sköter renskötseln i samebyn varpå de som bor inom samebyns område och innehar jordbruksfastighet får bli skötesrenägare inom samebyn. Den same som sköter samebyns renar får tillstånd att inneha ett större antal renar medans varje skötesrenägare har tillstånd för ett mindre antal.

Länkar där du kan läsa mer:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/Pages/default.aspx
http://www.samer.se/1220

Handskakning2013-04-12 // Lasse
Är ni överens om allt som bloggas eller ska jag läsa inläggen per författare?
Även om vi vet om vad den andra skriver så är vi inte överens i allt. Vi delar den huvudsakliga inriktningen och viljan att samarbeta och delta i en förändring som baseras på folkrätten. Eftersom vi har olika livssituation så blir våra inlägg ofta baserade på det förhållandet, så för att få en mer komplett bild så vore det bra att läsa alla våra inlägg.

2013-04-12 // Lasse
Har MG & LPSS en allians?
Om ja – Hur märker vi väljare det? Om nej – Hur kan ni två sammarbeta utan partiernas välsignelse?
Partierna ställer upp i valet helt fristående från varandra. Under föregående mandatperiod hade LPSS & MG valteknisk samverkan hela mandatperioden. Om det sker igen kommer att bestämmas efter valet och meddelas offentligt vid konstituerande plenum i aug då den nya styrelsen ska utses. Som Sametingsledamot har man ett eget ansvar som man inte kan överlåta till parti-styrelsen eller annan. Vi vill ha ett samarbete i Sametinget med andra partier och ledamöter, och så har det ju alltid varit. Inget parti har kunnat få till speciellt mycket vid det politiska beslutsfattandet utan att samarbeta på ett eller annat sätt.

2013-04-10 // Pär
Nu har jag läst och begrundat era två Valprogram Min Geaidnu och LpSS. Min undrar är vad är det som skiljer och förenar er två eventuellt blivande ledamöter i Sametinget 2013. Vilket av partierna ska jag rösta på som parti och vem ska få mitt X? Jag menar att ni har försökt ge oss väljare en sanningsenlig bild under flera månader från Sápmi och det Tackar jag för.
Inget parti får egen majoritet i sametingets plenum. Vi måste förhandla och ge och ta så att vi kan enas i plenum för att ställa regeringen till svars för gångna fel och utövad diskriminering. Vi sametingsledamöter måste förenas i en uttalad vilja för att tillsammans kunna manifestera våra väljares röstetal vid valet.
Var och en för sig förmå vi intet, men tillsammans så kan vi bli en makt att räkna med; det samiska folket.

2013-04-08 // UllaEallinbiras
Undrar vad ni kommer att driva för frågor om miljö och framtid?
Exploateringen i Sápmi är en fråga som vi kommer att driva. Exploatering måste ske med förstånd och utifrån ett perspektiv där framtidens generationer och de traditionella samiska näringarna är viktigare än ”snabba pengar”.
Andra mycket viktiga frågor som vi ska arbeta med är det livsmiljöprogrammet, Eallinbiras, som är antaget av plenum 2009-02-19.

2013-04-08 // Rune
Den 19 maj är det val. En viktig fråga för mig och min familj är vad NI kommer att göra för att Sametinget ska blir effektivare och kan komma till beslut utan att avsluta varje plenum med att bordlägga ärenden?
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. I Sametinget finns 30 ledamöter som leds av Sametingets ordförande. Genom demokratiska debatter ska dessa 31 ledamöter komma fram till beslut.
Helena 2För att snabbare komma fram till beslut måste Sametinget ha en fungerande organisation. Mycket av de debatter vi idag har vid plenumsförhandlingarna ska bland annat vara avklarade hos styrelsen, de nämnder som finns och det ska vara förankrat inom de egna partierna.
Vi politiker måste också bli bättre på att hålla oss till sakfrågan och inte sväva iväg från ämnet. Kort och gott kan man väl säga att plenum måste ha en styrelse med en kvalificerad majoritet av sametingsledamöterna bakom sig. Alla förslag till beslut måste beredas och förankras genom effektivare partiarbete även mellan plenumsmötena. Styrelsen måste bli bättre att informera sametingsledamöterna om pågående arbeten och därigenom underlätta för plenumsförhandlingarna. Det räcker således inte enbart med tre plenumsdagar på vardera tre tillfällen per år för att kunna styre sametingsskutan med alla ledamöter engagerade & involverade. Då får alla valda ledamöter samma grund att stå på och processerna kan bli bättre och effektivare.artierna väljer olika strategier för att marknadsför sin politik.

2013-04-04// Nikki
Varför är inte era två partier ute och pratar om vad ni ska arbeta med om ni kommer in i tinget och varför blir aldrig hemsidan klar med partiprogrammet? Illa – Illa!
Beslutsvägar
Partierna väljer olika strategier för att marknadsför sin politik.  Till skillnaden från kommunpolitik finns våra väljare över hela landet. Det gör att vi tyvärr inte kan driva valkampanj på samma sätt som inför ett kommunval.
Vad gäller hemsidor… Ja, vi har av olika anledningar valt att ha denna sida. Vi vill kommunicera och föra en dialog mer er väljare. Vi vill att ni ska kunna fråga oss och få svar. Och vi skriver inlägg om ämnen som för oss är aktuella. Saknar du något… Hör gärna av dig och berätta.
Partiprogrammen kommer att skickas ut i samband med att Valmyndigheten skickar ut information och röstkort.

2013-04-03// Sara
Vad säger ni två om att man vill vara anonym när svaren skrivs på sameradions kommentarer? Varför vill man det, jo det finns många orsaker, min är rädslan för represstalier!  Kan du Helena och Stefan förstå det?
Klart att vi förstår det!
Från 2013/03/22 finns ett inlägg om bland annat att vara anonym på Sameradions kommentarfunktion. Läs den, där finns ett konkret förslag till åtgärd som skulle kunna minska det negativa ”klimatet” .

2013-04-01// MatsRostkort
Vet ni när vi får röstkort och valprogram?
Valmyndigheten skickar ett brev till alla röstberättigade ca 30 dagar före valdagen som
innehåller röstkort, omslagskuvert, valkuvert, valsedlar och information.

2013-03-28 // Ulf
Hej! Jag undrar varför ni samer är emot allt (rovdjur, gruvor, vindkraft) som utvecklar Sverige och ökar BNP:n?
Samer är generellt inte emot allt. Sverige är en demokrati vilket ger oss  möjlighet att ha olika åsikter. Du nämner rovdjur, gruvor och vindkraft som faktorer som utvecklar Sverige. Hur rovdjuren utveckar Sverige vet jag inte, men vi är många samer som vill ha kvar rovdjuren men att stammen ska vara frisk och i balans med resten av  naturen. Vad gäller exploatering av Sápmi och resten av Sverige så anser vi att två aspekter är av yttersta vikt och tyvärr glöms bort i många sammanshang.
FNI Sverige bor två folk, svenskar och samer. FN har fastställt att samerna är ett urfolk baserat på  vetenskapliga och arkeologiska definitioner. Ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor. Tyvärr finns ingen prislapp på värdet för Sveriges urfolk, samerna. Vi är trots det övertygade om att den prislappen hade visat att urfolket har ett högre värde än vad exploateringen av moderjord har.
Aspekt två är att vi är många samer och svenskar som värnar om kommande generationer. Tillsammans måste vi värna om vår natur och kultur. Vi kan inte fortsätta utvinna naturresurser och tro att vi lämnar över en oförstörd natur till våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn…

Vi samer är inte emot allt! Vi samer är en del av Sverige och vi vill att Sverige ska utvecklas. Vi vill att den utvecklingen sker i ”samförstånd” med samhället i stort, naturen och Sveriges urfolks kultur.

2013-03-28 // Erik JohanssonFlagga
Jag är mycket förtvivlad över att inte få bli en av röstberättigande som same.
Identitet är grundläggande i våra personligheter och kan skadas djupt och få förödande konsekvenser om den kränks vilket valnämndens beslut gjort – man är inte bekräftad och duglig som samisk människa!
Hur vill ni i konkret handla i denna livsavgörande frågeställning – för många samer?
Om du känner dig som same och har släktband med samiska anfäder – Då är du same! Det kan ingen ta ifrån dig.
Om man inte blir upptagen på röstlängden, så tycker vi att man ska skicka in en ny ansökan.
Systemet är inte perfekt utan finslipas hela tiden. Tolkningen av vem som är same, skiljer sig i de tre nordiska länderna. Det är en sak som vi måste ta tag i. Målet måste vara att Sápmi har samma regelverk om vem som är same.

2013-03-28 // Nils Gustav
En fråga bara…
Du skriver ”Trots allt får Sameradion bland annat medel från Sametinget”…
Vadå för medel???
Tack Nils Gustav för att du gjorde mig uppmärksam på min miss!
Jag har korrigerat texten.  Glad påsk! // Helena

2013-03-25 // Victoria Gonzalez 
Hej!
Jag skriver till er med följande förfråga till alla politiska partier som företräder de svenska samerna. Jag är med i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Vi håller på att sammanställa ett alternativt dokument mot utökad militarisering i Sverige som kommer att framläggas senare i år.

IKFF, kräver en mer demokratisk debatt om militariseringen av Sverige.  Försvarsmakten har ansökt om kraftigt utökade övningsmöjligheter i Sverige. Det innebär att enskilda länder och militäralliansen NATO, erbjuds att öva krigsföring på svensk mark.
I Vidsel i Norrbotten har NATO haft flera stora militära övningar och det planeras för en handgranatkastarbana på Känsö i Göteborgs södra skärgård.
Detta är bara två av flera exempel på hur unika naturområden görs om till zoner för krigsförberedelser. På tolv platser i Sverige vill Försvarsmakten utöka verksamheten för svenska och utländska militära övningar. MiljöVi vet att den pågående militarisering drabbar redan nu rennäringen. Vi skulle vilja att några av er politiska företrädare som sitter med i rennäringsnämnden i Sametinget ville vara med er röst angående den proposition om utökad militarisering och hur den påverkar rennäringen och miljön med förgiftning av vattendrag och djurlivet och förstoring av en viktig näring i norra Sverige. Båda är ni nu valda till olika partitillhörigheter. Kan ni berätta konkret vad som ligger varmast om hjärtat på agendan, som du/ni vill börja med?
Privatisering, globalisering och militarisering är alla tre kända faktorer som är skadliga för världens urfolk. Några av de urfolk som drabbas hårdast av dessa skadliga strukturer har utlyst en sk ”Global Minga”. Detta till stöd för moder jord och för vår rätt att som urfolk bebo & bruka våra egna territorier & vatten. 

Minga … är ett Andinskt ord som betyder ”komma samman för allas bästa” Många band binder ihop oss som en global familj. Som ansvarsfulla världs-medborgare borde vi arbeta vi för att skapa fredliga, rättvisa, rättvisa och hållbara samhällen runt om på jorden. När människor runt om i världen deltar i en Minga för skilda orsaker som social rättvisa, miljö, mänskliga rättigheter, utbildning för alla barn, hälsovård, fattigdom och fred, så överlever de och frodas. 

Precis som många av urfolken i Abya Yala, dvs det som kallas för Las Americas, kan även vi samer inte längre acceptera en militarisering av våra territorier. Detta är väl inskrivet i till exempel FNs urfolksdeklaration. Samerna har aldrig försvarat Sápmi med vapen och därför måste vapnen bort från Sápmi.

Två frågor som rör ILO no 169…
2013-03-23 // Sunna 
Jag har börjat fundera över ILO – 169? Vad säger era partier om den, hur viktigt är det för vårt samiska folks överlevnad? Är det bättre med att den Nordiska arbetet mot enighet, där alla länder går samman för framtidens generationers utveckling?
Vad vill ni från partitillhörighet och som eventuella ledamöter i Sametinget – hösten 2013?
2013-03-22 //  Erkki
Behöver få ett svar på vad ni båda, partierna vill med ILO – 169
1. Ska ILO implementeras?
2. Ska ILO inte implementeras?
Hur viktig är det Nordiska samarbetet för era partier?
ILO169Alla MR-instrument som världssamfundet har skapat är viktiga. Just ILO-konventionen no 169 är signifikant viktig eftersom det är en symbolisk konvention som flera av världens urfolk redan omfattas av. Detta eftersom många länder har redan ratificerat denna konvention medans världens rikaste länder (Finland & Sverige) fortfarande vägrar. Nordisk samekonvention kan inte alls ersätta ILO-169. Detta eftersom ILO-169 är inriktad på att lösa problem och lyfta fram världens alla urfolk så innebär den sk Nordisk Samekonvention bara en harmonisering av lagstiftningen i de tre nordiska länderna. Det innebär också att samerna på kola-halvön inte alls omfattas av en eventuell ratificering av Nordisk Samekonvention eftersom den berör enbart samer som bor i norden. Nu har Nordisk Samekonvention dessutom förhalats i flera år och det kan inte längre anses som trovärdigt att fortsätta med förhandlingar som är segdragna och till synes tröstlösa. Därigenom framstår ILO-169 som det enda alternativet och som då formellt konfirmerar etablerandet av sk konsultationer mellan staten och urfolket som bor i det område som staten hävdar. EU-parlamentet har dessutom uppmanat medlemsländerna att utan dröjsmål och med omedelbar verkan ratificera ILO-169. ILO s kansli i geneve har dessutom betydligt mer erfarenhet av denna typen av konsultationer som anges i ILO-169 vilket då Sverige och Finland saknar helt.

2013-03-19 // Lapp/Same
Jag vill veta vad ni båda säger, svara var för sig på:

Berätta konkret vad du menar med Din TROVÄRDIGHET?
Trots ditt önskemål om att vi ska svarar var för sig har vi valt att svara tillsammans av den anledningen att vi kom fram till samma svar.
Trovärdighet
är en av de viktigaste ingredienserna för de beslut som Sametinget tar. Men det är också viktigt att vi politiker har trovärdighet i det vi säger. Trovärdighet är ingenting som kommer som ett brev på posten. Vi måste visa och förtjäna det genom handling. Vilket vi visade då alla ledamöter till rennäringsnämnden valdes på exakt lika sätt, med proportionellt valsätt och i plenum. Processen dit var inte lätt och en del partier var dåligt förberedda men trots mindre försök till att förhindra plenums rätt att utse alla ledamöter till rennäringsnämnden så lyckades vi att stå upp för ovan nämnda kriterier.

Vår trovärdighet ligger i att vi är ärliga, tror på demokratiska processer och tror på det samiska folket som ett folk. Vi har visat det och kommer att fortsätta visa det genom att samarbeta med andra partier. Vi kommer fortsätta att lyssna och respektera andras åsikter. Trovärdighet skapas också genom att kunna erkänna att vi inte är felfria. Vi är precis som alla andra – Vi har våra fel och brister.

2013-03-18 // Sune J-son
Renägande samer har högre status eller tvärtom???
Renägande samer har inte högre status än andra samer. Tyvärr kan vi ibland uppleva att många trots det, ”upplever” att -jag som inte har renar har lägre status.
Att ”upplevelsen” finns är inte bra. För att motverka ”upplevelsen” måste vi hitta anledningen. Vi tror anledningen kan vara svenska samhället ofta lyfter fram just renägaren som den ”riktiga” samen. En annan sanning kan också vara att de som lämnar Sápmi ses av ett fåtal samer som ”svikare”.

Vi kommer att arbeta för att alla samer ska ha samma värde och respekteras utifrån den situation där de idag lever och bor. Vi tror att om man börjar prata och är tydlig om att samer är ett folk, så kommer vi att kunna ändra på ”upplevelsen”. För vi samer är ett folk och vi enskilda individer är olika men har alla samma värde!
Artikel 1 i FNs allmänna mänskliga rättigheter är något som även samer ska tillämpa:  ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

2013-03-15 // Medlem Vuovdega-Skogssamerna
Hur högt i taket är det i LPSS i relation till oss i Vuovdega som du mobbas ut från?
TakhöjdFörst och främst lite historia: Redan 2010 meddelade jag valberedningen att de skulle börja leta efter en ny partiledare.
Av olika anledningar blev jag omvald
trots detta. 2011 meddelade jag valberedningen samma sak. -Hitta en ny partiledare! För mig var det viktigt att den partiledaren som skulle vara frontperson under valet 2013 fick tid på sig att synas och forma partiet utifrån sin ambitionsnivå.
Det du kallar ”mobbas ut” började efter att jag lämnade mitt förtroendeuppdrag i partiets ledning. Jag har inte blivit kallad till möten, inte fått information, inte fått svar på olika frågor vilket är ett agerande från partiets ledning som bryter mot både årsmötes- och styrelsebeslut. En ohållbar situation för mig som vill skapa och öppna upp för ökad delaktighet och medlemsvård.
Hur detta fungerar inom LPSS vet jag inte. Vad jag vet är att under de sista veckorna har jag från LPSS fått mer information än vad jag fått från Vuovdega det sista 18 månaderna.   

Jorden2013-03-14 // Magda
Vad skiljer och förenar er i dag som 1:a punkt i dagordningen?
Vi är olika människor som tänker och agerar olika. Men ett förenar oss; viljan att bevara den samiska kulturen för efterkommande generationer. Och vi inser att vi måste förenas för att kunna åstadkomma detta!

2013-03-14 // Morgan
Nu, väntar jag att du, Helena, berättar – Vad vill LPSS? Och vad kan du tala för i det partiet?
Landspartiet Svenska Samerna vill ta ansvar för kommande mandatperiod och sätta det samiska folket i fokus. Vi vill utforma en samepolitik som stärker hela det samiska folket tillika Sveriges urfolk.
Vi är beredda att ta ansvar för att tillsammans med andra partier bygga ett Sameting som folket har respekt och förtroende för. Respekt och förtroende måste även byggas mot departement, regering och Riksdag. Det är viktigt att vi är tydliga i våra budskap och att det framgår att vi ett folk.
Några frågor som vi kommer att fokusera på är: Ett fungerande Sameting, språket och expolateringen i Sápmi.
Jag ställer mig bakom partiets program. För mig är det viktigt att frågorna lyfts i ett helhetsperspektiv där vi verkligen ser helheten. Underlag till beslut ska vara berett med både konsekvenser och rättsäkerhet. Det måste bli ett slut på beslut där tillräckligt underlag saknas, vilket i sin tur skapar fler problem än det var innan.

2013-03-13 // Magda
Båda är ni nu valda till olika partitillhörigheter. Kan ni berätta konkret vad som ligger varmast om hjärtat på agendan, som du/ni vill börja med?
HelenaDet viktigaste under den kommande mandatperioden är för mig att föra en politik utifrån ett perspektiv som omfattar hela det samiska folket. Det är också viktigt att få ett fungerande Sameting där vi mellan partierna har samråd och tar ett gemensamt ansvar för framtiden. 
Stefan – Bevarandet av den samiska kulturen med hjälp av folkrätten och ett enande av det samiska folket.

2013-03-13 // MME
Vad tror ni om alla Ren-partier, ägare/skötare blir ett parti med inriktning med mantrat ”Ren”? De andra partierna samlas till en paraply-organisation/parti som har som första inriktning, samer som inte har anknytning till rennäring och samebyar?Paraply
Det är svårt att veta hur partierna väljer att göra eller gå samman.
Men vi tycker inte att det hade varit så lyckat att splittra folket med ett parti eller paraplyorganisation för samer som är medlem i samebyn och ett parti eller paraplyorganisation för de som inte är medlemmar i en sameby. Vårt mål är att ena folket och inte splittra det.

2013-03-12 // Okunnig
Det skrivs mycket om lagar och förordningar. Vad är skillnaden?

Förstår din fråga och kan hålla med om att det är svårt att veta skillnaden. Här kommer en snabbkurs i lagstiftning:
* Lag – stiftas av riksdagen

* Förordning – beslutas av regeringen
* Föreskrifter, bindnade – skrivs av tex en central myndighet
* Allmänna råd, vägledande – skrivs av tex en central myndighet
En central myndighet kan tex vara Sametinget, Naturvårdsverket eller Jordbruksverket.

2013-03-12 // Stina
Ska politiker tåla mer kritik, hot och personangrepp and andra medborgare? 

NEJ!
När en politiker blir hotade eller angripen på annat sätt är det också ett angrepp mot demokratin och inget som är acceptabelt.

2013-03-10 // Skogssame
LPSS vill ta bort dubbelregisteringen av älgjakten. Vad tycker ni om det? Svara gärna var för sig och utifrån ert partis åsikt.
Hej, i debatten om dubbelrergistrering så framfördes gång på gång utrycket ”samiska markägare”. För undertecknad är det helt obekant att det finns andra slags markägare än markägare. Om markägaren sedan är svensk eller same har mindre betydelse om man tänker på den lagliga aspekten. De är markägare för att de uppfyller villkoren i svensk lag.
Behovet att se över jaktfrågor är stort och det berör inte bara dubbelregistreringen. Det berör även områden där renskötsel bedrivs och jakten är tillåten om det inte finns betande renar. Kontentan är således att ”ser man inga renar så kan man jaga” – Det problemet finns ju kvar om man bara åtgärdar dubbelregistreringen men glömmer bort att se till övriga delar där det kan uppfattas som olägenheter. Jakträtten är olika för olika samer och bör ses över ordentligt // Stefan

Helenas svar på frågan kommer som ett inlägg den 12 mars.

2013-03-08 // Medlem i Vuovdega
Tänker du/ni överge moderpartiet rennäringen för andra näringar?

RenkalvAbsolut inte!!!
Vi kommer att drivar frågor som stärker rennäringen. Bilden av den renskötande
samen är renar på ett fjäll. Den bilden vill vi ändra på. Vi vill synliggöra
skogssamerna och även stärka skogssamernas ställning gentemot exploatering i
form av bland annat skogsbruk och gruvdrift.
Rennäringen är en av grundpelarna i den traditionella samiska kulturen. Men det innebär inte att vi glömmer de andra traditionella näringar. Den samiska kulturen är viktig och i den ingår många näringar, där ingen kan uteslutas.

2013-03-04 // Okänd
Bra sida! Har ni facebook och twitter också?twitter 2
Tack! Nej vi har inte någon gemensam facebooksida och inte heller någon gemensam twitter. Vi tackar för tipset och vem vet, i framtiden hittar du oss kanske på andra sociala medier.

2013-03-04 // Rösten går till Helena
När får vi veta och se LPSS lista?
Först ska partiet ha nomineringsmöte och besluta om listan. Men så snart vi vet kommer vi att lägga ut listan. 

2013-03-02 // Rune
Hur tror du att ditt avhopp påverkar Vuovdega-Skogssamerna i kommande val?
Det är svårt att säga något om det. Jag antar att de nu arbetar med vallistan och att de försöker få in nya namn  på listan som drar väljare. Jag har dock svårt att se hur de ska locka namn till listan med tanke på att de inte vill samarbeta med andra partier och inte heller delta i alla demokratiska processer.
Mitt avhopp påverkar nog inte partiets ledning på ett negativt sätt utan snarare tvärtom… 

2013-02-23 // Okänd
Vad är era nyckelord i sakpolitiken, era käpphästar för det samiska folket, barn, unga, vuxna, gamla – Vad börjar ni med rent praktiskt och sakligt?
Kulturbärarna är den enskilda samerna som genom utövande hävdar den samiska kulturen; Fiskaren, joikaren, jägaren, kåtabyggaren, renskötaren, slöjdaren, vandraren och andra. Ingen mer värd än någon annan och alla oumbärliga för den samiska kulturens fortlevnad och ytterst folkets överlevnad.

Dokument

2013-02-19 // Sune J
HUR ska ni lyckas i så fall ha ett övergripande ambition mot målformuleringar, förhandla, kompromissa med tydliga konsekvensanalyser av besluten – Är det möjligt?
Innevarande mandatperiods  första styrelse, med Sara Larsson som styrelseordförande, tog fram ett välarbetat dokument. Det dokumentet kan användas som en grund i processen att ta fram ett dokument som Sametingets politiker kan ställa sig bakom.
Och visst är det möjligt! Vi måste bara fokusera på rätt riktning och ett steg i taget.

2013-02-15 // Anders Johansson
Att inte låta det bli ”Gapa efter mycket …” Hur tänker, hur ska ni fånga ett samisk helhet- holistisktperspektiv på samernas behov utan att hänge er till detaljer?
Vi ska följa de utmärkta livsmiljö och kulturmiljö program som sametinget genom noggranna och omfattande processer tagit fram. Hittills har vi focuserat alldeles för mycket på lokala lösningar och misslyckats i att tillse att alla delar av den samiska kulturen involveras och respekteras samt att land och vatten i hela sápmi berörs. Om vår attityd och inställning från början blir annars så måste och resultatet bli mycket bättre och beröra alla samer som bor i olika delar av Sverige.

2013-02-13 // Magda 
Efter att ha tagit del av ert skrivna tolkar jag det som om: Att om ni lyckas få ert namn på vallistor, välj in i tinget. Då kommer ni bli en ”paraplyparti” för hela det samiska folkets behov – eller?
Om vi får förtroendet och blir valda, kommer vi att verka för att det parti vi företräder samarbetar med andra partier i de frågor där vi har samma synsätt. Vi samer är ett folk och ska driva frågor som gynnar folket och inte enskilda individer.

2013-02-07 // RL 
Kommer ni att lämna Vuovdega-Skogssamerna?
Vi är förtroendevalda på Vuovdega-Skogssamernas mandat och sitter på det hela den här mandatperioden.
Om vi kommer fortsätta är dels en fråga för oss men också för partiets valberedning och partiets medlemmar. Men först måste vi bli kontaktade av partiets valberedning och sedan får vi ta ställning till din fråga.

2013-02-03 // Anonymus
Vilka stora sakfrågor kommer ni driva och ta ställning för om ni får makten?
Först och främst måste våra namn finnas med på en vallista och vi måste bli invalda till Sametinget.
Det är viktigt att vi utgår från det som finns idag och att utveckla eller förändra de lagar som redan finns. Enligt Sveriges grundlag har Sverige två folk, Svenskar och Samer.
ILO169Samer är Sveriges och Europeiska unionens det enda utpekade ursprungsfolket enligt ILO:s kriterier.
FN har fasställt att samerna är ett urfolk baserat på vetenskapliga och arkeologiska definitioner. Ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor.

Det här måste vi verka för att det går från ord på ett papper till att vara en verklighet i Sverige.
Kan vi göra detta så kommer det att finnas möjlighet till att lösa frågor som tex nyttjande av mark- och vattenområdena och lika värde mellan samer och samer.

2013-01-20 // Magda 
Jo, jag vill fråga – Om ni kommer in i Sametinget, kommer ni med- och samverka med andra partier? Med tanke på REN- odlade partier, som har svårt att se andra behov för det samiska folket än rennäring .
Ja, vi kommer att samverka med andra partier som kämpar för det samiska folket och den samiska kulturen. Vi menar att alla delar av den samiska kulturen är lika värdefulla och behövs för det samiska folket, och hur liten och obetydlig en del av kulturen kan upplevas, så måste vi hålla den levande för en samisk kultur för hela det samiska folket.

2013-01-17 // Eva Johansson
Hur vill ni göra så att det samiska folket blir mer delaktiga?
Det är viktigt att känna delaktighet och bli omfattad av lösningen. Vi ska organisera så kallade framtidsseminarier där samer i sameföreningar och samebyar samt samen utanför dessa kan samlas.
Genom konstruktiv dialog och genom att även belysa det samiska folkets lagliga rätt och status kan vi börja dela en känsla av gemenskap. När vi blir tillräckligt eniga, kan vi börja at ställa mer konstruktiva krav på det dominerande samhället. 

2013-01-15 // LO

Kan ni tänka er att acceptera rollen som styrelsens ordförande?
Först och främst måste våra namn finnas med på en vallista och vi måste bli invalda till Sametinget.Ordf-klubba
Som politiker har vi ett ansvar och ska utifrån våra förutsättningar arbeta för det samiska folket.
Vi är olika som individer och har olika förutsättningar vilket gör att det ibland inte är praktiskt genomförbart att acceptera vissa uppdrag. Men ansvaret finns kvar och vi gör vårt bästa utifrån våra förutsättningar och möjligheter.

2013-01-15 // LO
Stefan, du har skött uppdraget som Sametingets ordförande med fanan högt. Kan inte varit det lättaste uppdraget under den här mandatperioden. Kan du tänka dig att acceptera samma uppdrag kommande mandatperiod?
Tack för berömmet!
Praxis i Sametinget är att man sitter som Sametingets ordförande en mandatperiod.

sameresultat 20092013-01-10 // Ingrid
Varför finns det så många partier att rösta på i Sametingsvalet?
Det är fritt att registrera ett parti till Sametingsvalet bara de uppfyller vissa kriterier. Det är väljarna som avgör vilka partier och personer som de ska lägga sin röst på.
Kort och gott så är det en demokratisk rättighet att bilda partier.


2012-12-08 // Elev på BoF

Vad vill ni med Sameskolorna?
Utvecklingsmöjligheter är viktigt. Vi vill att skolan ska vara en attraktiv ”arbetsplats” för både elever och personal. Värdegrunden på skolan ska ge trygghet, delaktighet och en skola som eleverna längtar till. Lärarna ska regelbundet erbjudas fortbildning som är kvalitetshöjande och utvecklande. Kreativitet är viktigt och ska uppmuntras och stärkas. Sameskolorna ska vara ett starkt varumärke med bra resultat och en naturlig del i det samiska samhället.

2012-12-08 // Lars 
Jag kom inte med i röstlängden 2009 och nu försökte jag inte ens eftersom kriterierna inte har ändrats. Tycker ni att dom ska ändras eller är jag inte äkta same på grund av att jag inte kan språket och inte har kontakt med min släkt?
Om du känner dig som same och har släktband med samiska anfäder – Då är du same! Det kan ingen ta ifrån dig.
Om man inte blir upptagen på röstlängden, så tycker vi att man ska skicka in en ny ansökan. Systemet är inte perfekt utan finslipas hela tiden. Tolkningen av vem som är same, skiljer sig i de tre nordiska länderna. Det är en sak som vi måste ta tag i. Målet måste vara att Sápmi har samma regelverk om vem som är same.

2012-12-08 // Orolig same 
Hur tycker ni att Samefondens pengar ska användas eller förvaltas och av vem?
De ska användas enlig de direktiv som finns – Sametinget ska utse ledamöter till fondstyrelsen som förvaltar fonden för det samiska folket

2012-12-08 // Maria Andersson, Djurens vännerHelena & vargar
Vargen finns nu i hela Sverige. Tycker ni att man ska plantera in en ny vargstam för att rädda den stam vi har?
Nej! Världen och samhället förändras. Naturen har sin gång och vi människor vill allt väl, men ibland måste man inse att vi inte kan rädda allt om vi inte förändrar samhället. Något är fel när vargar blir överkörda i Södertälje, finns på industriområdet i Helsingborg eller attackerar hund vid barnvagn på promenaden…. Dessutom mår inte vår vargstam bra. Många vargar idag har ryggproblem och det löser vi inte genom att plantera in en ny stam.

Logga Sametinget2012-11-29 // Miljönisse
Vad vill ni med Sametinget om 4 år och om 20 år?
Vi vill att Sametinget ska utveckla den folkvalda delen och försvara det samiska folket och kulturen mot intrång och utsatthet. Det kan vi endast göra om alla enskilda i det samiska folket känner delaktighet eller stor delaktighet.

2012-11-29 // Emil Persson
Vad kommer ni göra för att de samiska barnen och ungdomarna ska engagera sig och bli lyssnade till?
Vi måste börja respektera barns och ungdomars åsikter. De har många kloka saker att lära oss. Ungdomar ska vara en naturlig del vid Sametingets plenum. De ska dessutom få göra sin röst hörd och vi ska lyssna.

2012-11-22 // Skogssame
Hur ska de samiska näringarna kunna utvecklas när marken tas ifrån oss eller förstörs?
Genom att övergå från storsamhällets krav på tillväxtekonomi till att istället satsa på småskaliga samiska näringar och aktiviteter. Samtidigt ska vi genom seriösa och konsekventa krav på det dominerande samhället driva ett förändringsarbete. Förändringsarbetet ska förbättra det samiska folkets tillgångar till olika strukturfonder och rådgivningssystem som tidigare nästan helt varit förbehållet dominerande kulturer i europeiska unionen.

2012-11-08 // Adina Skogssame
Vill ni ha kvar renskötseln hos skogssamerna?
Självklart! I dagsläget hör man mest om fjällsamerna. Den bild som de flesta får på näthinnan när de hör ”Same” är just renar på ett fjäll. Den bilden måste vi ändra på genom att visa att Skogsamer finns och de är minst lika bra renskötare som övriga renskötare.

2012-11-04 // Orolig same
Kulturrådet får mindre pengar tack vare att Samebyarna inte betalar tillbaka sina lån till Kulturrådet. Vad vill ni göra åt det?
Tar man ett lån ska det självklart betalas tillbaka. Ett lån är just ett lån.
Vi vill att staten ska stå för samebyarnas rättegångskostnader, eftersom många tvisterna ofta är en följd av hur staten ”misshandlat” det samiska folket.
Dessutom anser vi att den statliga delen till kulturrådet måste öka för att kunna utveckla den samiska kulturen.

2012-10-29 // Isak Naglar
Ni använder båda nagellack, är det er hemliga kod?
Visst är det så, men vi delar också åsikter och kan när vi inte tycker lika diskutera oss fram till gemensamma lösningar. Eller så accepterar vi att vi har olika åsikter.

2012-09-05 // Sten Johansson
Ska alla samiska dialekter finnas och hur tänker ni utveckla ett bra utbildningsmaterial och få fler samiska lärare?
Alla dialekter ska finnas, men det måste finnas personer som är villiga att hålla dem vid liv. Sametinget kan inte hålla liv i en dialekt om inget intresse finns för att prata den.  Utbildningsmaterial är en viktig del i ett återtagande av sitt språk. Här måste  det satsas mer medel. Lärare är en knivigare fråga eftersom det råder  lärarbrist inom hela utbildningssektorn. Läraryrket måste göras attraktivare och statusen måste höjas. Att vara lärare i samiska ska självklart vara en stor merit.

2012-08-09  // Bengt H
Hur vill ni ha den ”Öppna samebyn”?
Att öppna upp en organisationsform som etablerades i mitten på 60-talet låter inte som en bra ide. Vi behöver en gemenskap för det samiska folket. Gemenskapen ska basera sig på dagens förhållanden med sametinget och att samerna är erkända som folk och med synen på att det är folket som bär kulturen. Samerna ska ha möjlighet att nyttja de traditionella mark- och vattenområdena. Samtidigt måste tillgängligheten för europeiska medborgare minska. Då får vi samer vår rätt bättre tillgodosedd än genom att öppna upp organ som instiftades av den svenska kolonialismen under lappfogde-eran. 

2012-08-09 // Same???
Anser ni att jag är lika mycket same fast jag inte kan språket och inte har renar?
Självklart, Same är du i hjärtat. Vi är många som har blivit fråntagna vårt språk och som inte har renar. Men stolta samer är vi!

2012-08-09 // +55
Varför tycker ni att jämställdhet är viktigt?
Sametinget ska avspegla samhället och i samhället lever män och kvinnor sida vid sida. Vi kommer också att verka för jämlikhet där bland annat ålder och erfarenheter spelar stor roll. Att använda olika ”glasögon” i olika frågor är viktigt. Därför är det viktigt med både jämställdhet och jämlikhet. Lyssna, respektera och skapa delaktighet är viktiga ledord.

2012-08-09 // Mattias R
Varför ska samerna lyftas fram, de skapar ju bara konflikter?
Enligt Sveriges grundlag har Sverige två folk, Svenskar och Samer. Samer är Sveriges och Europeiska unionens enda utpekade ursprungsfolket enligt ILO:s kriterier. Av den anledningen är det självklart att Samerna ska lyftas fram och både synas och höras. Vad gäller konflikter samer emellan och gentemot markägare, så har det en lång historia där staten bär ett stort ansvar. Många konflikter uppstår på grund av att dialogklimatet och tilliten är dålig och situationen blir låst. Med fler som engagerar sig och arbetar för respekt och delaktighet kan vi bli ett mer enat folk.

Logga Sametinget2012-08-09 // Skogssame
På fyra år har Sametinget inte kunnat ena det samiska folket. Hur kommer ni att jobba med den frågan?
Det är viktigt att känna delaktighet och bli omfattad av lösningen. Vi ska organisera så kallade framtidsseminarier där samer i sameföreningar och samebyar samt samen utanför dessa kan samlas.
Genom konstruktiv dialog och genom att även belysa det samiska folkets lagliga rätt och status kan vi börja dela en känsla av gemenskap. När vi blir tillräckligt eniga, kan vi börja at ställa mer konstruktiva krav på det dominerande samhället. 

2012-08-09 // Susanne K Sverige
Vad kommer ni att göra för oss samer som bor utanför Sápmi?
Vi vill skapa en dialog med er och vår strävan är att minst ett plenum per mandatperiod ska vara söder om Stockholm. Vi vill också höra vad era behov är. Alla har olika behov och vi behöver känna till dem för att kunna driva frågor som ligger er varmt om hjärtat rör er. 

 

Midnattssol

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *