Currently browsing

september 2019

Expert Seminar on Traditional Knowledge and Indigenous Peoples’ Fisheries in the Arctic Region

This expert seminar brought together indigenous experts, fishers, academics, researchers and policy makers from across the Arctic region, to take part FAO’s first event focused on Indigenous Peoples’ Arctic fisheries. The seminar addressed a wide range of topics, including food security and nutrition, maintaining traditional fishing methods, the challenges of …

Stefan Mikaelsson: Samiskt näringsliv ska vara en motkraft till gruvnäringen

Sametingets näringsnämnd har utarbetat ett förslag till näringspolitisk strategi som ska bidra till en bärkraftig och hållbar utveckling i norra Sverige. Mikaelsson säger också att OECD-rapporten som kom för några månader sedan stödjer det faktum att investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i hållbar utveckling. Läs mer på Sameradions webbplats: …

Förslag till närings-politisk strategi ute på remiss

Näringsnämnden ger enskilda personer och samiska företag möjlighet att yttra sig över förslaget till näringspolitisk strategi. Synpunkter på strategin ska skickas in via e-post, i word-format, senast 22 september 2019 till kansli@sametinget.se. Svar märks med diarienummer: 5.2.1-2019-1037 i ämnesraden på e-postmeddelandet.Efter att dokumentet reviderats med anledning av eventuella inkomna synpunkter …