Currently browsing category

Mänskliga rättigheter & Miljö

Unesco besöker Sverige med anledning av världsarvet Laponia

På sitt 45:e möte i Riyad, Saudiarabien, fattade Unescos världsarvskommitté på onsdagen den 13 september beslut om en så kallad Reactive Monitoring Mission gällande världsarvet Laponia. Anledningen till att Unescos världsarvskommitté tagit beslut om särskild övervakning och platsbesök av Unesco och dess rådgivande expertorgan, är att Regeringens beslut om att bevilja bearbetningskoncession …

INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN 9.8.2023

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året efter kunde urfolken runt om i världen göra detta. Dagen har blivit alltmer viktig för urfolken och visar på den gemenskap som urfolken delar globalt men även grunden …

Parlamentariker-konferens i Árviesjávrrie 2023

Deklaration från den Sjunde konferensen för sameparlamentariker i Árviesjávrrie/Arvidsjaur. Antagen den 31 maj 2023. Svensk översättning av engelsk originaltext. Parlamentariker från sametingen i Sápmi anför följande: Vi samer är urfolket i Sápmi. Sedan urminnes tider har vårt folk levt av och förvaltat dess mark och vatten med största omsorg och respekt. Vi …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel. I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda …

Saarivuoma sameby vant i Høyesterett

Samer i Sverige får medhold i at de har rett til å drive med reindrift i omdiskuterte områder på norsk side. — — Dommen i Høyesterett ble avsagt 30. juni 2021: Saarivuoma sameby har rett til å drive reindrift i tvisteområdene uten hinder av bestemmelsene i grensereinbeiteloven med forskrifter. Søksmålet …

Hård FN-kritik mot Sverige och Boliden

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och svenska metallföretaget Boliden för det giftiga avfall som bolaget fraktade till Chile i mitten av 1980-talet. FN-rapportörerna menar att tusentals människor tagit skada och underkänner svenska domslut som friar Boliden från ansvar. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/hard-fn-kritik-mot-sverige-och-boliden

Samer i Syd firar nationaldagen 2021

Programinnehåll Här kommer lite av vårt innehåll för Samefolkets dag. Följ oss via länken där sändningen börjar 11:30 -Välkomna -Samtal kring svensk skola -Författarintervju -Klockspel -Nationalsången uppläst -Sofia Jannok – musikvideo -Kommande skogssamiskt projekt -Samer i syd – utgivna böcker -Jon Henrik Fjällgren – musikvideo -Marie B Hagsgård – föreläsning …

Indigenous Economic Development in times of COVID-19 – 15 December 2020

STATEMENT OF SÁMI PARLIAMENT CHAIR OF BUSINESS-COMMITTE  STEFAN MIKAELSSON 15.12.2020,                  at the OECD – Filac webinar Indigenous Economic Development in times of Covid-19;  Mitigating the effects and lessons for the future. Your Excellencies, distinguished guests, ladies & gentlemen, sisters & brothers. Greetings from Sápmi! I would like to thank the …

FN om Rönnbäcksgruvan: Gör om gör rätt

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar nu svenska staten att upphäva gruvtillståndet för nickelgruvan i Rönnbäcken söder om Tärnaby i Västerbotten. De menar att staten inte respekterat samebyn Vapstens rätt till informerat förhandssamtycke. Kommittén har prövat den anmälan som samebyn Vapsten gjorde den 16 september 2013, mot tillståndet för en nickelgruva i Rönnbäcken …

FN uppmanar Sverige dra tillbaka tillståndet för Rönnbäcksgruvan

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att stoppa det uppmärksammade gruvprojektet i Rönnbäck utanför Tärnaby samt att Sverige reviderar lagstiftningen så att inga större industrietableringar tillåts i det samiska området utan försök att nå samernas samtycke. — En gruva bryter även mot samebyns egendomsrätt och kommittén konstaterar även att svensk lagstiftning bryter …

Skogsbolagen skövlar våra renbetesmarker

29 samebyar: Att verksamheten skulle vara klimatanpassad och rättvis är en bluff DEBATT. Vi slår nu larm om de statliga skogsbolagens hyckleri. 95 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav ligger på renbetesmarker. Det är marker som vi samer brukat och förvaltat i tusentals år, långt innan det storskaliga trakthyggesbruket började och markerna togs …

UN 75 year celebration!

The United Nations Charter was signed on 26 June 1945 and entered into force on 24 October 1945. The adoption of the Universal Declaration of Human Rights was announced on 10 December 1948. These two dates marked historic progress for Human Rights for all peoples on earth but especially for …

Nilla Märak: Varför ska Sametingets röstlängd vara offentlig?

Publicerat kl 15.03 För att rösta i Sametinget måste du registrera dig till Sametingets röstlängd – vid det förra valet var 8766 personer registrerade. Röstlängden hålls offentlig efter att Sametingets valnämnd gått igenom alla nyanmälningar – därefter är det möjligt att överklaga röstlängden, dels för eget vidkommande eller andra personer …

International Day of the World’s Indigenous Peoples Message from Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights

9 August 2020 COVID-19 is a critical threat to indigenous peoples, at a time when many are also struggling against man-made environmental damage and economic depredation. In almost all the 90 countries where they live in often remote locations, many indigenous communities have deeply inadequate access to health care, clean …

Frost 2 romantiserar och hyllar revolutionen

Statydebatten var aktuell redan i Disneymusikalen Frost 2. Jonas Holmberg ser svensk 1800-talshistoria i amerikansk barnfilm. Frågan om hur människor och stater hanterar historisk skuld är stor och etiskt komplex. Om de västerländska staternas välstånd är baserat på våldsam historisk exploatering av de koloniserade folken, vilket ansvar har vi i …

“COVID-19 is devastating indigenous communities worldwide, and it’s not only about health” – UN expert warns

GENEVA (18 May 2020) – The new UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Cali Tzay, today expressed serious concerns over the devastating impact the COVID-19 pandemic is having on indigenous peoples beyond the health threat. “I am receiving more reports every day from all corners …

Se mötet mellan samepolitiker och kommunalrådet: “Det här är mina fjäll”

Konflikterna mellan samebyar och andra intressen, som till exempel turism och näringsliv, går långt tillbaka. Nu har motsättningarna piskats upp ytterligare efter Högsta domstolens historiska beslut i Girjasmålet. Här möts Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) och renskötaren och samepolitikern Anders Kråik för att diskutera vem som ska ha rätt till …

Fortfarande snö i stora delar av Sápmi men i Skåne är det vår

Hos Helena Dådring i Ljungbyhed, grönskar gräsmattorna redan och familjens gräsmatta är redan klippt. ”Det är så mycket saker som händer i naturen här som inte händer i norr. Där är det i stort sett bara maskrosor och björken som blommar”, säger Helena Dådring. Lyssna på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7438868

Partierna var eniga år 1921 – alla var för rasbiologi

Alla fem partierna som satt i riksdagen 1921 var positiva till beslutet att inrätta ett institut i Uppsala för rasbiologi.De som röstade emot gjorde det av ekonomiska skäl. Socialdemokraterna, högern, liberalerna, bondeförbundet och vänsterpartiet var positiva till det så hårt kritiserade institutet som bland annat sysslade med skallmätningar för att …

Gott Nytt 2020 med Nya Möjligheter !

Gott nytt år med nya möjligheter för Sámi-albmut och övriga urfolk i circumpolära arktis & globalt, allt medans vinden vänder vid atlantkusten mot öster och kolahalvön och vidare mot de höga bergen i altaj. Solen går ned i väster långt bortom atlantens stränder av den skandinaviska halvön. Vi har aldrig …

Sametinget: vargbeslut strider mot samiska folkets rättigheter

Sametinget tycker Naturvårdsverkets vargbeslut omöjliggör renskötsel. Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargföryngringar i Jämtland eftersom myndigheten tycker att det strider mot samiska folkets rättigheter. Lars-Miguel Utsi, styrelseledamot i Sametinget, hoppas Förvaltningsrätten ger stöd åt överklagan. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7363119