Unesco: respektera internationella ”no-go”-överenskommelser för Gállok

  • Unesco vill inte se stora gruvprojekt som kan skada världsarv, skriver de i ett nytt uttalande om Gállok, något som renskötaren och politikern Henrik Blind ser som ett steg i rätt riktning. 
  • Unescos bedömning är att gruvan kommer påverka Laponia. 
  • ”Hur sen svenska aktörer förhåller sig till den informationen, det är ingenting som Unesco kan ha någon synpunkt på eller vara inblandad i”, säger Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare för svenska Unescorådet. 

Läs mer på Sameradions länk: https://sverigesradio.se/artikel/unesco-respektera-internationella-no-go-overenskommelser-for-gallok