Currently browsing

december 2020

Happy New Year, greetings from Sápmi!

Greetings from Sápmi, my name is Stefan Mikaelsson and I am a long time member of the Sámiparliament plenary assembly. I do live in the Sápmi part of the Arctic, without almost no visible homeless peoples on the icy streets in the swedish northern muncipalities. The pain of experiencing the …

Indigenous Economic Development in times of COVID-19 – 15 December 2020

STATEMENT OF SÁMI PARLIAMENT CHAIR OF BUSINESS-COMMITTE  STEFAN MIKAELSSON 15.12.2020,                  at the OECD – Filac webinar Indigenous Economic Development in times of Covid-19;  Mitigating the effects and lessons for the future. Your Excellencies, distinguished guests, ladies & gentlemen, sisters & brothers. Greetings from Sápmi! I would like to thank the …

FN om Rönnbäcksgruvan: Gör om gör rätt

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar nu svenska staten att upphäva gruvtillståndet för nickelgruvan i Rönnbäcken söder om Tärnaby i Västerbotten. De menar att staten inte respekterat samebyn Vapstens rätt till informerat förhandssamtycke. Kommittén har prövat den anmälan som samebyn Vapsten gjorde den 16 september 2013, mot tillståndet för en nickelgruva i Rönnbäcken …

FN uppmanar Sverige dra tillbaka tillståndet för Rönnbäcksgruvan

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att stoppa det uppmärksammade gruvprojektet i Rönnbäck utanför Tärnaby samt att Sverige reviderar lagstiftningen så att inga större industrietableringar tillåts i det samiska området utan försök att nå samernas samtycke. — En gruva bryter även mot samebyns egendomsrätt och kommittén konstaterar även att svensk lagstiftning bryter …

Skogsbolagen skövlar våra renbetesmarker

29 samebyar: Att verksamheten skulle vara klimatanpassad och rättvis är en bluff DEBATT. Vi slår nu larm om de statliga skogsbolagens hyckleri. 95 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav ligger på renbetesmarker. Det är marker som vi samer brukat och förvaltat i tusentals år, långt innan det storskaliga trakthyggesbruket började och markerna togs …