Currently browsing

februari 2020

Skogssamerna hotar lämna Sametingets styrelse

En ersättarplats i Sametingets styrelse har lett till en konflikt – Skogssamerna överväger nu lämna styrelsen. Skogssamerna har efter en valteknisk samverkan tillsatt en ersättarplats i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni från Samiska folkomröstningspartiet, som på grund av sjukdom under en längre tid uteblivit från Sametingets möten. Men efter att …

Tolv år efter Sameradions avslöjande – nu vill Sametinget utreda det gåtfulla ordet

För tolv år sedan avslöjade Sameradion med hjälp av vetenskapsmannen Björn Holmgren märkliga turer när Sveriges riksdag skulle anta en ny jaktlag.Ett handskrivet ord fördes i efterhand in i protokollen – ett ord som kan ha haft avgörande betydelse för samernas jakträtt.I ett yttrande till Jordbruksverkets utvärdering av småviltjakten skriver …

BUORRE SÁMIJ ÁLMMUKBIEJVVE 2020

Äntligen är det nu mer än 100 år sedan de båda första samiska gränsöverskridande landsmötena. Precis som våra samiska företrädare anade & fruktade då, precis allt fick Sámi-albmut, det samiska folket erfara och genomlida under den svenska parlamentarismen:  1919 med regeringens Edens överenskommelse med Norska regeringen angående andra renskötselkonventionen, som …