Currently browsing

februari 2020

Skogssamerna hotar lämna Sametingets styrelse

En ersättarplats i Sametingets styrelse har lett till en konflikt – Skogssamerna överväger nu lämna styrelsen. Skogssamerna har efter en valteknisk samverkan tillsatt en ersättarplats i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni från Samiska folkomröstningspartiet, som på grund av sjukdom under en längre tid uteblivit från Sametingets möten. Men efter att …

Partierna var eniga år 1921 – alla var för rasbiologi

Alla fem partierna som satt i riksdagen 1921 var positiva till beslutet att inrätta ett institut i Uppsala för rasbiologi.De som röstade emot gjorde det av ekonomiska skäl. Socialdemokraterna, högern, liberalerna, bondeförbundet och vänsterpartiet var positiva till det så hårt kritiserade institutet som bland annat sysslade med skallmätningar för att …

BUORRE SÁMIJ ÁLMMUKBIEJVVE 2020

Äntligen är det nu mer än 100 år sedan de båda första samiska gränsöverskridande landsmötena. Precis som våra samiska företrädare anade & fruktade då, precis allt fick Sámi-albmut, det samiska folket erfara och genomlida under den svenska parlamentarismen:  1919 med regeringens Edens överenskommelse med Norska regeringen angående andra renskötselkonventionen, som …