INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN 9.8.2023

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året efter kunde urfolken runt om i världen göra detta.

Dagen har blivit alltmer viktig för urfolken och visar på den gemenskap som urfolken delar globalt men även grunden av den gemensamma självidentifikationen som föreligger.

På svensk sida av sápmi är en annan gemenskap som vi samer kan dela, nämligen att kunna delta vid valet till Sametinget. Ingen av de anmälda på röstlängden har mer eller mindre rösträtt utan alla samer röstar jämlikt för sig själva.

Senare i veckan kommer ytterligare en annan gemenskap att uppvisas. Veckan avslutas med same-SM och det i Jåhkåmåhkke – Jokkmokk. Den samiska gemenskapen mitt i de dominerande nordiska kulturerna är lika viktiga i dag som tidigare. Man kan därigenom ge de samiska ungdomarna en möjlighet att kunna välja en inkluderande samisk kultur med gemenskap och framtidstro. Även samiska ungdomar kommer att kunna bidra till en framåtsyftande förändring och förbättring för det samiska samhället på tvärs av nationalstaternas rigida gränser.

Möjligheterna att även ha en samisk gemenskap dvs ute i de traditionella samiska områdena och vatten-områdena, borde ha en reglering som baseras på internationell lagstiftning. Idag kan man med behållning upprepa uttalandet från den 7.e parlamentarikerkonferensen taget på svensk sida av sápmi den 31 maj. (https://www.sametinget.se/179378)

Idag bekräftar vi vår gemenskap och tillhörighet till övriga av världens urfolk. Idag skiner solen även för oss, solens & vindens folk.

/Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *