Currently browsing

januari 2020

Historikern: ”Svenska rasbiologer inspirerade nazisterna”

”Sverige var en av föregångarna när det gäller exempelvis rasbiologi och rashygien som ligger till grund för det som nazisterna arbetade med”, säger Curt Persson, professor i historia, om att Förintelsens minnesdag uppmärksammandes på Luleå Tekniska Universitet. Läs mer på Sveriges Radios webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7393694

Eivind Torp: ”Domen är en stor framgång för samisk rättskamp”

Girjasdomen sätter press på rikspolitikerna att agera och Högsta domstolen markerar för ett återställande av samernas rättsställning i domslutet. Det menar vår juridiske expert, Eivind Torp. ”Jag får uppfattningen att HD vill återställa den rättsställning som samerna hade tidigare”, säger Eivind Torp. Läs mer och hör på intervjun via Sameradions webbplats: …

Sameby har vunnet over den svenske staten

Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring I går kunngjorde Högsta Domstolen i Sverige at Girjas sameby har vunnet over den svenske staten i en mangeårig tvist om retten til å forvalte jakt- og fiskerettighetene på samebyens område. Dette gjør 23. januar til en rettslig merkedag. Girjas sameby hadde anført å ha enerett til slik forvaltning, enten …

Gott Nytt 2020 med Nya Möjligheter !

Gott nytt år med nya möjligheter för Sámi-albmut och övriga urfolk i circumpolära arktis & globalt, allt medans vinden vänder vid atlantkusten mot öster och kolahalvön och vidare mot de höga bergen i altaj. Solen går ned i väster långt bortom atlantens stränder av den skandinaviska halvön. Vi har aldrig …