Currently browsing

december 2017

Nej till serverhallar på samebys område

Östersunds kommun får inte bereda plats för några serverhallar tre mil öster om stan – inom kärnområde för Jovnevaerie sameby. Kommunen får nämligen inte prövningstillstånd för det här i Mark- och miljööverdomstolen. —- Och nu har alltså mark- och miljööverdomstolen slagit fast domen genom att inte ge prövningstillstånd. Orsaken är bland …

Bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 bör inte beviljas

Frågan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 ligger för närvarande hos regeringen för beslut. Länsstyrelsen har nu lämnat ett kompletterande yttrande till regeringen i ärendet. Regeringen har bland annat frågat Länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett …

Nej till gruva i Kallak – igen

Länsstyrelsen i Norrbotten säger ännu en gång nej till det brittiska gruvbolaget Beowulf Minings ansökan. Frågan om en gruva i Kallak ligger för avgörande på regeringens bord, men enligt länsstyrelsens yttrande är en gruvetablering med kort livslängd varken samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbar. ”Med tanke på att det samtidigt handlar om …