Currently browsing

mars 2017

Dådring ställer inte upp i Sametingsvalet

På kort tid har tre kvinnor valt att lämna Sámediggi Tjåhkanibme (Sametingets plenum). Två ordinarie ledamöter och en ersättare som flitigt tjänstgjort vid plenum. Detta är ytterst en förlust för parlamentarismen, kompetensen och för kollegialiteten enligt  Stefan Mikaelsson. Vi måste tillse att villkoren är så pass bra att de invalda väljer …

Internationella kvinnodagen 2017

Idag högtidlighåller världssamfundet den internationella kvinnodagen. Och i proportion så är urfolkskvinnorna runt om i världen mest utsatta. Hot, våld, trakkaserier och nationalstaternas lagar och de dominerande folkens ensidiga normer, försvårar för urfolkskvinnorna. Ingenting av vad Sveriges regering uttalat har under lång tid förändrat detta förhållande. I Således har inte …

In memory of Erica-Irene Daes

Just months after receiving the news of the death of Professor Rodolfo Stavenhagen, we now receive the sad news of the death of Dr. Erica-Irene Daes in Athens, Greece, at the age of 91. At IWGIA we would like to express our deepest condolences to her family and loved ones. …