Currently browsing

juni 2014

Öppningsanförande av det 66:e plenumet

Buorre idet Sámediggeájrrasa, guosse ja gieres gulldaliddje!                                   Buorisboahtem Ååre ja Sámedigge ållestjåhkanibme ! God morgon Sametingsledamöter, gäster och kära åhörare.                           …

Framtidens gruva är hållbar

Saxat från SvD 2014-06-24   Sveriges mineralpolitik är ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för traditionell gruvnäring. Trots det växer intresset för att utvinna metaller från rivna byggnader, omodern teknisk utrustning, soptippar och infrastruktursystem. En modern mineralpolitik med ökat fokus på återvinning skapar ett högre förädlingsvärde från våra mineraler, en …

Debattinlägg Uppsala Nya

Debattinlägg 2014-06-14 Artikel Uppsala Nya Landsförbundet Svenska Samer (LSS) välkomnar debattartikeln om ”de glömda svenska barnen” publicerad 14/6 i Uppsala Nya Tidning av ärkebiskopen för Svenska Kyrkan, generalsekreteraren för Rädda Barnen samt flera ungdomsförbund. Det är hög tid att de samiska barnens situation och rättigheter uppmärksammas och försvaras. För de …