Framtidens gruva är hållbar

Saxat från SvD 2014-06-24
SvD

 

Sveriges mineralpolitik är ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för traditionell gruvnäring. Trots det växer intresset för att utvinna metaller från rivna byggnader, omodern teknisk utrustning, soptippar och infrastruktursystem.

En modern mineralpolitik med ökat fokus på återvinning skapar ett högre förädlingsvärde från våra mineraler, en ökad sysselsättning genom hög arbetsintensitet jämfört med den kapitalintensiva gruvbrytningen. Den skulle även bidra till en minskning av såväl växthusgaserna från den energiintensiva traditionella gruvnäringen som den motsättning mellan jobb och miljö som finns inbyggd i regeringens kritiserade mineralstrategi. En satsning på metallåtervinning på exempelvis Gotland skapar fler jobb uthålligt än dem som skulle räddas av ett gigantiskt stort kalkbrott i Ojnareskogen.

I Sveriges samlade el- och telenät finns lika mycket koppar som det finns kvar i den Boliden-ägda Aitikgruvan utanför Gällivare, en av Europas största koppargruvor. Mycket av denna koppar kommer att bli tillgänglig för återvinning när elnätet blir gammalt och behöver bytas ut och allteftersom telenätet uppgraderas till fiberoptik.

Läs hela artikeln…