Unesco besöker Sverige med anledning av världsarvet Laponia

På sitt 45:e möte i Riyad, Saudiarabien, fattade Unescos världsarvskommitté på onsdagen den 13 september beslut om en så kallad Reactive Monitoring Mission gällande världsarvet Laponia.

Anledningen till att Unescos världsarvskommitté tagit beslut om särskild övervakning och platsbesök av Unesco och dess rådgivande expertorgan, är att Regeringens beslut om att bevilja bearbetningskoncession för gruvutvinning i Kallak anses riskera att påverka världsarvet Laponia. Beslutet innebär att Unescos världsarvskommitté kommer att följa och särskilt bevaka skyddet av Laponias värden och status som världsarv .

– Vi välkomnar världsarvskommitténs beslut och ser fram emot en konstruktiv dialog och samarbete med Unesco och övriga aktörer i uppdraget att bjuda in en Reactive Monitoring Mission, säger Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Processen ”Reactive Monitoring” framgår av de operativa riktlinjerna för genomförande av världsarvskonventionen. Unescos världsarvskommitté följer ländernas arbete genom dels reaktiv övervakning, dels periodisk uppföljning vart sjätte år. Den reaktiva övervakningen innebär att staterna ska anmäla händelser eller åtgärder som antas kunna påverka ett världsarvs värden till Unescos världsarvscenter. Syftet med övervakningen är att Unescos världsarvskommitté ska kunna bistå med lämpliga lösningar så att värdena upprätthålls.

Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för världsarvskonventionens tillämpning i Sverige och samordnar det nationella världsarvsarbetet.

Läs mer om vad en Reactive Monitoring Process innebär här:
Länk: UNESCO World Heritage Centre – Reactive monitoring Process

Läs mer om världsarv här:
Länk: Det här är ett världsarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Länk: Avrapportering-av-regeringsuppdraget-att-utarbeta-en-nationell-världsarvsstrategi.pdf (raa.se)

För mer information och intervjuförfrågningar:
Jonas Thunberg, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet. Mail: jonas.thunberg@raa.se. Tel: 08-5191 80 14.

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/riksantikvarieambetet/pressreleases/unesco-besoeker-sverige-med-anledning-av-vaerldsarvet-laponia-3273149?fbclid=IwAR3Bdx6lnDrpfZLYuqWPwuYFSVeTpySHj487gP5Yfnpw3x6osOov1cKEjNY

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *