Currently browsing author

Stefan

Dådring föreslår en kristelefonlista

Det behöver upprättas en telefonlista så att samer som mår psykiskt dåligt har möjlighet att ringa en samtalspart som är samisktalande och som har samisk kompetens. Den frågan väcker Helena Dådring, partiet Vuovdegat, Skogssamerna – vice ordförande i Sametingets Hälso, Äldre- och idrottsnämnd. “Vi vet att behovet är stort, och …

Samernas frihetskamp förändrade den globala urfolkspolitiken

Även om det inte finns omärkta urfolksgravar runt om i hela världen så ser professor Ronald Niezen många likheter mellan den bakomliggande urfolkspolitiken i Kanada och på många andra ställen.  Enligt honom  har samerna haft och har en viktig roll i att den globala urfolkspolitiken har förändrats till det bättre.   …

Sametingspartiet Vuovdega har en ny ordförande

Sametingspartiet Vuovdega – Skogsamerna har efter sitt årsmöte i lördags fått en ny partiledare. Samepolitiksveteranen Stefan Mikaelsson ersätter nu Jan Rannerud. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/sametingspartiet-vuovdega-har-en-ny-ordforande

Saarivuoma sameby vant i Høyesterett

Samer i Sverige får medhold i at de har rett til å drive med reindrift i omdiskuterte områder på norsk side. — — Dommen i Høyesterett ble avsagt 30. juni 2021: Saarivuoma sameby har rett til å drive reindrift i tvisteområdene uten hinder av bestemmelsene i grensereinbeiteloven med forskrifter. Søksmålet …

Hård FN-kritik mot Sverige och Boliden

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och svenska metallföretaget Boliden för det giftiga avfall som bolaget fraktade till Chile i mitten av 1980-talet. FN-rapportörerna menar att tusentals människor tagit skada och underkänner svenska domslut som friar Boliden från ansvar. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/hard-fn-kritik-mot-sverige-och-boliden

Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa

Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Trots två olika hemställan till näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets handläggare så finns det fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor. …

Röstningsskola: så brevröstar du i Sametingsvalet

Brevröstning är det vanligaste sättet att rösta på i sametingsvalet. Men samtidigt underkändes 7 procent av brevrösterna vid förra valet. Här får du veta hur du ska undvika de vanligaste missarna. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/rostningsskola-sa-brevrostar-du-i-sametingsvalet

Election to Sámiparliament 16.5.2021 Global Warming!

Buoris buoris oabba ja viellja. Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev diggi-airras belodaga Vuovdega. Jag väljer här att kortfattat beskriva den utveckling som skett sedan Earth-summit ägde rum i Rio de Janeiro år 1992. Idag tar urfolken och våra territorier emot de negativa konsekvenserna av 29 år misslyckad europeisk klimatpolitik. …

Politikern: ”Jag tycker vi är för fega”

Rennäringen hotas av klimatförändringar, rovdjurstrycket och exploateringar av markerna. Men Sametinget har ingen möjlighet att själva besluta i dessa frågor. – Den politiska viljan måste stärkas. Inte bara från urfolkens sida, utan även från nationalstaternas sida, säger Stefan Mikaelsson från partiet Skogssamerna/Vuovdega i programmet 15 minuter från Sápmi. – Renskötseln behöver …

Listorna till sametingsvalet klara

Nu har valmyndigheten granskat och slagit fast listorna till sametingsvalet 16 maj. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/listorna-till-sametingsvalet-klara Läs namnen på listorna på Valmyndighetens webbplats: https://data.val.se/val/same2021/valsedlar.html

Helena Dådring om comebacken: Jag vill göra skillnad

Som andranamn på en av partiet Vuovdega/Skogssamernas vallistor ser hon klara möjligheter att kunna påverka sametingspolitiken framåt.  “Jag kommer att jobba för ett större helhetstänkande. Sedan gillar jag ju ekonomi också så jag kommer säkerligen blanda mig i budgetarbetet”, säger Dådring. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/helena-dadring-om-comebacken-jag-vill-gora-skillnad

Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Den internationella kvinnodagen den 8 mars omfattar också urfolkskvinnorna.  Våra urfolkssystrar drabbas dels oproportionerligt av extrem hunger och fattigdom och dels av våld, utsatthet, diskriminering osv. UN SOWIP dvs den av Permanent Forum framtagna statusrapporten för världens urfolk konstaterar bland annat att: ”Trots all den positiva utvecklingen av internationella mänskliga …

Samer i Syd firar nationaldagen 2021

Programinnehåll Här kommer lite av vårt innehåll för Samefolkets dag. Följ oss via länken där sändningen börjar 11:30 -Välkomna -Samtal kring svensk skola -Författarintervju -Klockspel -Nationalsången uppläst -Sofia Jannok – musikvideo -Kommande skogssamiskt projekt -Samer i syd – utgivna böcker -Jon Henrik Fjällgren – musikvideo -Marie B Hagsgård – föreläsning …

Styrelseallierad backar oppositionens krav på avgång

Kravet på Per Mikael Utsis avgång backas nu också av partiledaren för Vuovdega/Skogssamerna – ett av Guovssonastis samverkanspartier i styrelsen. Det är Utsis överklagningar av personer i röstlängden och den följande handläggningen av ärendet som upprör partiledaren Jan Rannerud. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7645461

Happy New Year, greetings from Sápmi!

Greetings from Sápmi, my name is Stefan Mikaelsson and I am a long time member of the Sámiparliament plenary assembly. I do live in the Sápmi part of the Arctic, without almost no visible homeless peoples on the icy streets in the swedish northern muncipalities. The pain of experiencing the …

Indigenous Economic Development in times of COVID-19 – 15 December 2020

STATEMENT OF SÁMI PARLIAMENT CHAIR OF BUSINESS-COMMITTE  STEFAN MIKAELSSON 15.12.2020,                  at the OECD – Filac webinar Indigenous Economic Development in times of Covid-19;  Mitigating the effects and lessons for the future. Your Excellencies, distinguished guests, ladies & gentlemen, sisters & brothers. Greetings from Sápmi! I would like to thank the …

FN om Rönnbäcksgruvan: Gör om gör rätt

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar nu svenska staten att upphäva gruvtillståndet för nickelgruvan i Rönnbäcken söder om Tärnaby i Västerbotten. De menar att staten inte respekterat samebyn Vapstens rätt till informerat förhandssamtycke. Kommittén har prövat den anmälan som samebyn Vapsten gjorde den 16 september 2013, mot tillståndet för en nickelgruva i Rönnbäcken …

FN uppmanar Sverige dra tillbaka tillståndet för Rönnbäcksgruvan

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att stoppa det uppmärksammade gruvprojektet i Rönnbäck utanför Tärnaby samt att Sverige reviderar lagstiftningen så att inga större industrietableringar tillåts i det samiska området utan försök att nå samernas samtycke. — En gruva bryter även mot samebyns egendomsrätt och kommittén konstaterar även att svensk lagstiftning bryter …

Skogsbolagen skövlar våra renbetesmarker

29 samebyar: Att verksamheten skulle vara klimatanpassad och rättvis är en bluff DEBATT. Vi slår nu larm om de statliga skogsbolagens hyckleri. 95 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav ligger på renbetesmarker. Det är marker som vi samer brukat och förvaltat i tusentals år, långt innan det storskaliga trakthyggesbruket började och markerna togs …

Samiska företagare drabbas hårt av pandemin

Runt 90 procent av samiska företagare har förlorat kunder och ser en minskad omsättning, det visar Sametingets enkätundersökning med svar från 82 företagare. Däremot var det drygt fem procent som svarade att de håller på att avveckla verksamheten. “Pandemin har påverkat samiska näringsidkare hårdare än svenska”, säger Stefan Mikaelsson, ordförande …

UN 75 year celebration!

The United Nations Charter was signed on 26 June 1945 and entered into force on 24 October 1945. The adoption of the Universal Declaration of Human Rights was announced on 10 December 1948. These two dates marked historic progress for Human Rights for all peoples on earth but especially for …

Nilla Märak: Varför ska Sametingets röstlängd vara offentlig?

Publicerat kl 15.03 För att rösta i Sametinget måste du registrera dig till Sametingets röstlängd – vid det förra valet var 8766 personer registrerade. Röstlängden hålls offentlig efter att Sametingets valnämnd gått igenom alla nyanmälningar – därefter är det möjligt att överklaga röstlängden, dels för eget vidkommande eller andra personer …

Samelandspartiets agerande väcker frågor

Publicerat kl 16.53 Samelandspartiet går i ett pressmeddelande ut och kräver att Sametinget ska prioritera enskilda renägare som drabbats av Coronakrisen. Samtidigt sitter Samelandspartiet själv på makten i Sametinget. Agerandet förvånar, konstaterar Sameradions Thomas Sarri i en politisk kommentar.   Lyssna på Thomas Sarri på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7573876 //Stefan Mikaelsson.

My way – Stefan Mikaelsson

Publicerad 2014-05-22 Kidnappad Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson kidnappade  överraskande hela Sametinget plenum när han under   inledningen av onsdagens session den 21 maj 2014 i Åre,  annonserade i ett känsloladdat anförande att han ställer sig plats till förfogande.  Han tilltag föranledde att  sessionen avbröts för konsultationer och att det blev …

Mikaelsson: Svenska organisationer har ingenting med det här att göra

Publicerat tisdag 6 oktober kl 15.15 Förra veckan började näringsdepartementet och landsbygdsministern med sakråd, angående utredning för översyn av rennäringslagstiftningen. Imorgon är det dags för bland andra: Same ätnam, Sáminuorra och Svenska jägarförbundet. “Något som gör mig väldigt obekväm är att regeringen bjuder in svenska organisationer som i överhuvudtaget inte har …

Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm nyckelperson i rasbiologin

Publicerat torsdag 4 oktober 2018 kl 03.22 Grundaren av Kiruna, Hjalmar Lundbohm, spelade en aktiv roll i rasbiologin. Det skriver historikern Curt Persson i en ny biografi om Lundbohm. Författaren och historikern Curt Persson ger i dagarna ut en ny biografi om LKABs första disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm. …

Enigt sametingsplenum om hur Giellagáldu ska fungera

De tre sametingen är överens om att det samiska språkorganet Giellagáldu ska bli permanent och man är överens om hur det ska fungera. Sametinget i Sverige är efter dagens extraplenum redo att skriva under samarbetsavtalet med de övriga två sametingen. Frågan om finansieringen är dock ännu inte löst. Läs mer …

International Day of the World’s Indigenous Peoples Message from Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights

9 August 2020 COVID-19 is a critical threat to indigenous peoples, at a time when many are also struggling against man-made environmental damage and economic depredation. In almost all the 90 countries where they live in often remote locations, many indigenous communities have deeply inadequate access to health care, clean …