Samers rettigheter ble krenket da vindkraftanlegg ble bygget på Fosen

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Anlegget i Roan har 71 turbiner, og var landets største inntil vindkraftverket i Storheia ble ferdigstilt.

Der er 80 vindturbiner reist, til stor frustrasjon for reineiere.

Läs mer på NTK Sápmi webbplats: https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftutbygging-pa-storheia-i-trondelag-_-norske-samer-mener-strider-mot-urfolks-rettigheter-1.15685096