26th of august 1993

Årsdagen av invigningen av Sametinget 26 augusti 1993, manifesteras av uttalandet från Vuovdegas årsmöte 12.6.2022.

The anniversary of the inauguration of the Sami Parliament 26th of august 1993, is manifested by the statement from Vuovdega's annual meeting 12.6.2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=u97Vux6ZDM4&t=24s #samiparliament #sápmi

Subtitles in english