Currently browsing

augusti 2018

Sverige måste respektera urfolkens rättigheter

Den nionde augusti uppmärksammas FN:s internationella urfolksdag. Syftet med dagen är att få medlemsländerna att reflektera över urfolkens situation runt om i världen. yvärr tycks reflektionen inte ha lett till märkbar förändrad praktik. Den ständigt växande överkonsumtionen och den industrialiserade världens intensiva jakt på icke-förnyelsebara naturresurser hotar alltmer urfolkens fortsatta …