Sverige måste respektera urfolkens rättigheter

Den nionde augusti uppmärksammas FN:s internationella urfolksdag. Syftet med dagen är att få medlemsländerna att reflektera över urfolkens situation runt om i världen.

yvärr tycks reflektionen inte ha lett till märkbar förändrad praktik. Den ständigt växande överkonsumtionen och den industrialiserade världens intensiva jakt på icke-förnyelsebara naturresurser hotar alltmer urfolkens fortsatta existens.

Mineral-, gas- och oljeutvinning, storskaligt jordbruk och boskapsskötsel bidrar till att urfolkens förutsättningar för att leva förstörs oavsett om det handlar om urfolk i Anderna, Amazonas eller Arktis. På så sätt kränks deras mänskliga rättigheter och deras framtida existens hotas. Här i norr hotas samernas förutsättningar att leva vidare som ett folk när marker erbjuds för utvidgad gruvdrift, vattenkraftutbyggnader, turistanläggningar och avverkning av skog.

— — — —

 

Därför vill vi i Sveriges riksdag:

• Verka för att Sverige skriver under ILO:169 om urfolks rättigheter och för samefolkets rätt till självbestämmande, samt för att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag.

• Verka för att AP-fonderna ska investera i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter och som bidrar till hållbar social och ekologisk utveckling.

 

Läs mer på ETC webbplats:  https://www.etc.se/debatt/sverige-maste-respektera-urfolkens-rattigheter-0