Currently browsing

maj 2014

”Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy”

Pressmeddelande 2014-05-20 ”Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy” Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade …