Currently browsing

mars 2018

Oppositionen lämnar presidiet

Jakt- och fiskesamernas presidieledamöter Mona Persson och Daniel Holst lämnar Sametingets presidium. Anledningen är att de saknar förtroende för presidiets ordförande. Daniel Holst och Mona Persson har sedan starten på den nya mandatperioden i höstas suttit som 1:a vice respektive 3:e vice ordförande i Sametingets presidium. Nu har de beslutat …

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen manifesterar kampen för att återställa urfolkskvinnornas rätt till land och vatten och ytterst till sin egen kultur. Denna har i många av världens nationalstater stulits av de dominerande folkens parlamentariska system som grundar sin institionella och strukturella diskriminering på rasismens altare. Gränsdragningar på urfolkens traditionella områden har i …