Oppositionen lämnar presidiet

Jakt- och fiskesamernas presidieledamöter Mona Persson och Daniel Holst lämnar Sametingets presidium. Anledningen är att de saknar förtroende för presidiets ordförande.

Daniel Holst och Mona Persson har sedan starten på den nya mandatperioden i höstas suttit som 1:a vice respektive 3:e vice ordförande i Sametingets presidium.

Nu har de beslutat sig för att lämna posterna bland annat efter att Paulus Kuoljok, presidiets ordförande, beslutat att inte hålla något extra plenum innan ordinarie plenum hålls i maj.

– Det här går emot Sametingsordningen. Att lägga ett extra plenum samma datum som ordinarie plenum gör att vi inte har ett extra plenum, säger Daniel Holst.

Läs mer på:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6908118