Currently browsing

september 2014

Urfolksdeklarationen fyller sju år

Det är sju år sedan FN:s generalförsamling antog Urfolksdeklarationen (UNDRIP). Den 13 september högtidlighåller vi minnet av alla dagars kamp och alla framgångar som urfolk mött genom samarbete i Förenta Nationerna, och vår rätt till land och vatten på traditionella områden som FN:s generalförsamling bekräftade för sju år sedan, skriver …