Currently browsing

januari 2013

Fjälljakt & EU

Regeringen ska göra en bred översyn av jaktlagstifningen. En uppgift är att se om fjälljakten kan stängas för andra EU-medborgare. Slutdatum för hela utredningen är den 30 dec 2014. Men redan i aug 2013 ska en översyn presenteras av hur ansvaret för jaktfrågor borde fördelas på olika myndigheter i framtiden.

Ungdomar i den samiska politiken

Ofta hör och läser man att ”Barnen är vår framtid”. Att vi vuxna är förebilder vet vi också och sist men inte minst – Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi vuxna gör… Så hur kommer det sig då att vi vuxna inte alltid är goda …

Finnas eller inte finnas… Det är frågan…

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 13 september 2007 en förklaring om urfolkens rättigheter: Artikel 4 Urfolken är vid utövandet av sin rätt till självbestämmande berättigade till självständighet och självstyre i alla frågor som gäller deras interna och lokala angelägenheter samt till medel att finansiera sina självständiga funktioner. Artikel …

Missbruk av Allemansrätten…

Allemansrätten är en unik rättighet som finns i Sverige. Det är ingen lag, men den är inskriven i regeringsformen som är en av Sveriges 4 grundlagar och regleras direkt eller indirekt av andra lagar. Allemansrätten ger oss alla möjlighet att ta del av vad naturen har att erbjuda. Vi kan …

Buorre Ådájahke!

Vi är politikerna som tror på samarbete och som vill öka alla samers delaktighet i beslutsprocesserna. Vi vill ena oss samer och utveckla det samiska samhällsbyggandet. Detta gör vi genom att driva frågor utifrån ett helhetsperspektiv där alla samer är viktiga! Vår övertygelse är att – Endast tillsammans kan vi …