Hälsa och ohälsa är inte bara siffror.

Det ligger så mycket mer i hälsa och ohälsa. Så länge vi inte ser problemet eller pratar om det, så finns det inte, eller…

Jo, det finns, vare sig vi väljer att se det eller ej!
Vi måste börja se det utifrån ett perspektiv som alla förstår och kan ta till sig. Lösningen är inte att var och en i ”lönndom” ska hitta lösningar. Lösningen är inte heller att utreda och forska för att få fram siffror och bevis. Det finns inte heller bara en lösning.

Vi måste synliggöra verkligheten där samer mår dåligt och far illa. Orsaken till att en person mår dåligt eller far illa kan vara olika. Det kan vara ekonomiskt, privatliv eller någonting helt annat. Viktigt är att samer finns i hela vårt avlånga land och att ohälsa finns från norr till söder och inte behöver ha direkt anknytning till samiskt traditionella näringar. Att inte vara accepterad som same utanför det traditionella näringen, kan också vara en orsak.

Var vi än bor i vårt avlånga land ska hjälp finnas att få. Hjälpen kan vara att anonymt få prata med en god lyssnare och medmänniska. Det kan också vara att söka professionell hjälp och inte behöva känna sig som någon ”exotisk varelse” som blir utfrågad på grund av okunskap om samer hos den professionella.

Vi måste bygga ett nätverk där alla samer kan få hjälp utifrån sina behov. Vi har alla ett ansvar att vara medmänniskor. Nu ska vi också visa det i handling genom att bygga nätverk där alla samer känner sig trygga, sedda och respekterade.
Vi måste utgå från verkligheten som den är och inte om hur vi vill att den ska se ut.

Comments are closed.