Currently browsing

augusti 2022

26th of august 1993

Årsdagen av invigningen av Sametinget 26 augusti 1993, manifesteras av uttalandet från Vuovdegas årsmöte 12.6.2022. The anniversary of the inauguration of the Sami Parliament 26th of august 1993, is manifested by the statement from Vuovdega’s annual meeting 12.6.2022.  https://www.youtube.com/watch?v=u97Vux6ZDM4&t=24s #samiparliament #sápmi Subtitles in english

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022.

Det nittiförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3.e gången. Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack …