Currently browsing

oktober 2014

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Landspartiet Svenska Samer, Lpss 2014-10-01   ”Samisk hälsa måste prioriteras” Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort. ”Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga …