Currently browsing

april 2017

Riksdagens beslut om ILO-169

Tänk en melodischlagerfestival som var utan var annan eller var tredje kvinna. Hur skulle det se ut och vad skulle då vi gå miste om? France Gall, Vicky Leandros, Agneta & Annifrid, Charlotte Perelli, Loreen ? Skulle det inte vara mycket som förlorats då, i innehåll, kvalitet och mångfald? Men så …

En levande samisk kultur

Rätten till renskötsel är enligt Rennäringslagen (1971:437) förbehållen det samiska folket. Möjligheten att utöva renskötselrätten ges via medlemsskap i sameby …och regleras genom rennäringslagen och rennäringsförordningen (1993:384). Rätten grundar sig på sedvanerätt (HD dom 27.4.2011 T4028-7) och utgör en bruksrätt till fast egendom och innebär bland annat en rätt för …

Inget extra plenum innan valet

Det blir inget extra sametingsplenum för att behandla frågan om Nordisk samekonvention, nu innan valet den 21 maj. Stefan Mikaelsson är Sametingets ordförande säger att styrelsen har dragit tillbaka sin begäran om extra plenum. – Styrelsen har återkallat sin begäran om ett extra plenum och ska istället försöka förlänga plenumet …

Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, Min Geaidnu, del 2

”Ett skadskjutet parti Min Geaidnu är på många sätt ett skadskjutet parti, för att använda ordstäv som egentligen inte hör hemma i den politiska vokalubären. Efter valet 2013 såg Min Geaidnu ut som parti på uppgång, opinionsmässigt och med ett större inflytande i samepolitiken. Partiet ingick en den koalition som …

Stefan Mikaelsson tillbaka i Skogssamerna

Efter att den här mandatperioden varit ledamot för Min Geaidnu, är Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson tillbaka i Vuovdega-Skogssamerna.   Läs mer på sameradions webbplats:   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6651723