Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, Min Geaidnu, del 2

”Ett skadskjutet parti

Min Geaidnu är på många sätt ett skadskjutet parti, för att använda ordstäv som egentligen inte hör hemma i den politiska vokalubären. Efter valet 2013 såg Min Geaidnu ut som parti på uppgång, opinionsmässigt och med ett större inflytande i samepolitiken. Partiet ingick en den koalition som kom att bilda ”regering” i Sametinget efter valet 2013, under ledning Håkan Jonsson, JoF. Min Geaidnu fick till och börja med viceordförande positionen i Sametingets styrelse, men övergick sedermera till JoF efter en interna konflikten i Min Geaidnu”

Läs mer av Samelandspartiets inlägg- krönika på Samelandspartiets egna webb-plats:

http://www.samelandspartiet.se/2017/04/09/sametingsvalet-den-21-maj-2017-aktuella-vallistor-min-geaidnu-del-2/