Currently browsing

juni 2016

MED AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN BUCHTS AGERANDE.

I samband med öppnandet av plenum i Staare den 31 maj så höll undertecknad ett öppnings-anförande. I det anförande så fokuserades på gångna tiders lappfogdevälde, och hur  detta numera har ersatts av ett tjänstemanna-välde genom Rennäringslagen (1971:437) som laglig grund. Lite raljerande så framfördes även att de enskilda tjänstemännen uttalat …