Currently browsing

januari 2014

Kommunikation …

Buoris, Det kommer ibland in brev från oroliga svenskar. Man verkar inte känna sig säker på att kunna leva i ett samhälle som via olika Mänskliga Rättighets-instrument ger oss samer rätt till land och vatten där vi kan hävda kultur, språk och vår spiritualitet. Här nedan kan man läsa ett …

”Det finns plats för alla”

Ett ofta använt uttryck är att ”Det Finns Plats För Alla”. Oftast för att inte säga alltid är det svenska medborgare med en svensk attityd och följande de lagar och normer som sedan åtskilliga årtionden påverkar alla samers vardag och helgdag. I samband med detta uttryck användandes är det vanligt …

Sámedikki ságadoalli Stefan Mikaelsson kronihkka

Stefan Mikaelsson juogada iežas jurdagiid vássanáiggi ja boahtteáiggi birra. Jagi loahpa njázut, ja jagi álggu njázut, ja fáhkkestaga ges buolaš. Árktalaš buollašat leat dat luonddudáhpáhusat mat ráinnasin dollet min guovlluid. Buolaš doallá eret daid divrriid ja parasihtaid mat muđui lassánivčče ja viidánivčče. Min seavdnjadeamos skábmaáiggis leat heahkka temperatuvrarievdamat, arvvit ja …

Det nya årets början …

Denna krönika är skriven för samediggi.se: http://www.samediggi.se/68259 Ett milt avslut på det gamla året och en lika mild begynnelse innan det plötsligt blev kallt igen. Den arktiska kylan är samtidigt den naturföreteelse som håller vårt område relativt rent. Då tänker jag bland annat på skadeinsekter och parasiter som annars lättare …