Kommunikation …

Buoris,

Det kommer ibland in brev från oroliga svenskar. Man verkar inte känna sig säker på att kunna leva i ett samhälle som via olika Mänskliga Rättighets-instrument ger oss samer rätt till land och vatten där vi kan hävda kultur, språk och vår spiritualitet.

Här nedan kan man läsa ett kortfattat svar av undertecknad som returnerades som svar i början av december månad förra året.  Frågeställaren verkade bli nöjd för kommunikationen tystande efter detta.

”I Regeringsformen omnämns Samerna som ett folk från och med 1a januari 2011. För min del är det klart att vår folkidentitet har vi erhållit genom att just bebo och bruka det som vi idag kallar för Sápmi och detta sedan tider långt före nationalstaternas bildande.

Därför har jag valt att säga att ”i sápmi är det vi som är folket” och det uttalandet riktar jag nog mer till enskilda samer än till de som varit delaktiga i beslutet att just omnämna oss samer som folk i Regeringsformen.

Detta beslut fattades av Sveriges Riksdag vid två olika tillfällen och med val emellan.

Nu finns det inget färdigt program på hur ett samiskt självbestämmande ska se ut men man kan ju se på den Laponia-förvaltning som finns. Det ger ett bra exempel på hur en modern förvaltning kan ske och där länsstyrelse, kommuner och naturvårdsverk valt att ingå i en förvaltning med samisk majoritet.

Sveriges Regering har vid ett flertal tillfällen hänvisat till olika internationella Mänskliga Rättighets-dokument och det är både på tiden och nödvändigt att man nu tar steget och genomför en implementering av dessa. Själv ser jag fram emot att Sverige som medlemsland i FN också väljer att genomföra de åtaganden som världssamfundet valt att ålägga sina medlemsländer. Sverige har i sina rapporter själva valt att hänvisa till bland annat ICESCR-konventionen.

Själv deltog jag vid invigningen av MR-obelisken i Murjek med ett 60-tal deltagande personer i slutet av augusti 2012. Jokkmokk är ett föredöme i att betona Mänskliga Rättigheter och att visa på betydelsen av att dessa uppmärksammas och hävdas. Och precis som i Laponia-förvaltningen och vid invigningen i Murjek så är det nödvändigt att man kan göra detta tillsammans”.

Vájmulasj varrudagáj — Con los mejores deseos,
STEFAN MIKAELSSON -Sámedikke åvddåulmusj-”