Currently browsing

februari 2016

Välgångsönskningar på samernas nationaldag!

Den 6 februari högtidlighåller vi det första gränsöverskridande landsmötet. Det hölls som bekant den 6 februari 1917. Dagen till ära kan vi fira den dagen som en nationssymbol som förenar oss samer över nationalstaternas gränser, från Kolahalvön i öster och genom de nordliga delarna av de tre nordiska länderna och …