Currently browsing

mars 2022

DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022.

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna.    Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är …