Currently browsing

mars 2014

Nolltolerans gäller!

Fredagen den 21 mars var jag på Malmö Högskola och pratade om ”Samer ett urfolk i Sverige”. Ett folk som än idag blir diskriminerat och förtryckt. Att skapa likvärdiga förutsättningar är en av samhällets viktigaste uppgifter.  Det här är ett stort område som sällan får uppmärksamhet ur ett vardagsperspektiv. Vi …

Demokrati – en rättighet!

I friheten och demokratin kan det fria samhället med välfärd, mångfald och den enskildes tankar utvecklas och formas. Det finns ingenstans där övergrepp mot människors fri- och rättigheter kan ursäktas. De är varje människas lika rätt oavsett var man är född eller lever. Vi som lever i en demokrati måste …