Internationella kvinnodagen den 8 mars

Idag är det den 8 mars som då oxå är utsedd till den Internationella kvinnodagen. Sedan 1978 finns den 8 mars med på en lista över Förenta Nationernas högtidsdagar. Permanent Forum inom FN-systemet presenterade 2010 en rapport som visade att världens 370 millioner urfolk lider  oproportionerligt mycket av bland annat extrem fattigdom, hälsoproblem, brottslighet och kränkningar av Mänskliga Rättigheter.

Rapporten framhöll att varje dag så möts urfolkssamhällen varje dag över hela världen av olika former av våld och brutala påhopp, marginalisering, tvångsförflyttning och förnekelse av landrättigheter, påverkan av storskaliga utvecklingsprojekt, påverkan av militära aktiviteter och en mängd andra grader av våld.

En del i hjälpen att tillse urfolkens välbefinnande blev fastställda då FN antog de så kallade Milleniemålen. Bland annat skulle världssamfundet fram till år 2015 minska extrem hunger och fattigdom, uppnå grundläggande skolgång och utbildning samt  för jämställdhet och förstärka kvinnors möjlighet att styra över sina liv och framtid.

Den svagaste gruppen bland urfolken är flickor och unga kvinnor. Varje dag utsätts de för kränkningar och utnyttjande. Och varje steg och agerande som kan förstärka deras möjligheter och rätt i det dominerande samhället måste tas.

Idag manifesterar vi vår vilja att arbeta för en förändring av flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter att leva ett bättre liv. Även i sverige måste kvinnors rättigheter förstärkas och diskrimineringen minskas. Inte minst är mäns våld mot kvinnor ett globalt samhällsproblem även berör utbildade kvinnor i industrialiserade länder. Och för att travestera Martin Luther King Jr; ”Orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt”.

Med dessa ord så ärar vi denna dag för kvinnor runt om i världen men ochså i små arktiska samhällen & bosättningar.

STEFAN MIKAELSSON -Sámedikke åvddåulmusj- Sametingets ordförande.