Currently browsing

maj 2018

SAMETINGET GER STÖD TILL DEKLARATIONEN OM MODER JORDS RÄTTIGHETER

Sametinget har vid sitt möte den 25 maj beslutat att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter. Deklarationen fastslår bland annat rätten för Moder Jord och hennes varelser till liv och existens, respekt, återställning och utveckling av  livscykler och livsprocesser. Bakgrunden till Sametingets beslut är det koloniala perspektiv, de exploateringar och klimatförändringar …

Här kan Sametingets parlamentshus byggas

Giron/Kiruna, Vualtjere/Vilhelmina eller Staare/Östersund. Någon av de här tre orterna kan få Sametingets parlamentshus. Det beslutade Sametingets plenum idag efter omröstning.   Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6960037

Dådring drar tillbaka riksdagskandidatur – startar lokalt parti i Skåne

Helena Dådring har varit partiledare för Skogssamerna och sametingsledamot för Landspartiet svenska samer. Inför årets val i Sverige har hon lämnat sametingspolitiken och skulle satsa på en riksdagsplats för Moderaterna. Hon var från början nominerad på en åttonde plats på en av Skånedistriktets vallistor. Men nu har hon dragit tillbaka sin kandidatur. …

Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter

Ämnesområde: Global rättvisa För samma arbetsinsats är utdelningen av nyttigheter till de arbetande väldigt olika i olika delar av världen. De ”högt utvecklade länderna” har i århundraden utnyttjat andra länders råvaror och billiga arbetskraft. Nu sker en snabb industrialisering i många tidigare fattiga länder och den ekonomiska kartan håller på …

Sametinget markerar mot regeringen – nobbar samrådsmöte

Sametinget tänker inte delta på ett samrådsmöte där nationella minoriteter är inbjudna. – Vi är ett urfolk, säger vice styrelseordförande Lars-Miguel Utsi, Guovssonásti. I ett brev till kulturdepartementet skriver Lars-Miguel Utsi att samer är erkända som urfolk i Sverige och borde behandlas därefter. Och han ser minoritetsspråklagen som ”strukturell diskriminering …

Fler sametingsledamöter kandiderar i höstens val

Intresset ökar bland sametingsledamöter att ställa upp i allmänna val. Till höstens val har antalet fördubblats sedan 2010. —- Två av sametingspolitikerna på höstens listor kandiderar till riksdagen; Stefan Mikaelsson, Feministiskt initiativ och Veronika Håkansson, för Moderaterna i Västerbotten. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6948063

”Gör samers rättigheter till nationell prioritet”

FN:s rasdiskrimineringskommitté höjde temperaturen rejält om samefrågan. De pressade Sverige om varför vi inte skriver på FN:s urfolksdeklaration ILO 169 om samers rättigheter – och vill att regeringen nu ger frågan nationell prioritet. Sverige svarade som man gjort i 29 år. I anrika Palais Wilson invid Genèvesjön förhördes Sverige på onsdagen och torsdagen …