”Gör samers rättigheter till nationell prioritet”

FN:s rasdiskrimineringskommitté höjde temperaturen rejält om samefrågan. De pressade Sverige om varför vi inte skriver på FN:s urfolksdeklaration ILO 169 om samers rättigheter – och vill att regeringen nu ger frågan nationell prioritet. Sverige svarade som man gjort i 29 år.

I anrika Palais Wilson invid Genèvesjön förhördes Sverige på onsdagen och torsdagen av FN:s rasdiskrimineringskommitté. En stor fråga var hur Sverige behandlar vårt urfolk samerna.

Förhören blev tuffa. Sverige har nämligen på flera punkter inte leverat resultat efter den senaste granskningen för fem år sedan, 2013. Bland annat har vi inte ratificerat en av världens viktigaste konventioner om urfolksrättigheter – FN:s ILO 169. Sverige var med och tog fram den 1989 och har därefter under 29 år valt att inte underteckna den. Kritiken mot det har blivit allt starkare.

 

Läs mer på:  https://www.svd.se/fn-gor-samers-rattigheter-till-nationell-prioritet