SAMETINGET GER STÖD TILL DEKLARATIONEN OM MODER JORDS RÄTTIGHETER

Sametinget har vid sitt möte den 25 maj beslutat att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter. Deklarationen fastslår bland annat rätten för Moder Jord och hennes varelser till liv och existens, respekt, återställning och utveckling av  livscykler och livsprocesser. Bakgrunden till Sametingets beslut är det koloniala perspektiv, de exploateringar och klimatförändringar som hotar hela den samiska kulturen. Detta är en global företeelse; ekosystem och traditionella levnadssätt hotas över hela världen. Stater och bolag fortsätter även att bortse från internationellt erkända urfolksrättigheter. Marie Persson Njajta, ledamot i Sametinget som tillsammans med Mona Persson motionerade om frågan i Sametinget hoppas att beslutet ger kraft till diskussionen kring hur naturens rättigheter kan tillämpas på lokal, nationell och global nivå.

Läs mer på: http://www.naturensrattigheter.se/2018/05/29/sametinget-ger-stod-till-deklarationen-om-moder-jords-rattigheter/