Currently browsing

februari 2014

Öppningsanförande vid Sametingets plenum i Ubmeje

    Buorre beaivi Sámediggeájrrasa, guosse ja gieres gulldaliddje! Buorisboahtem Ubmeje ja Sámedigge llestjåhkanibme! Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Det första gränsöverskridande Landsmötet avhölls tisdagen den 6 februari 1917 i Trondheim. Det andra gränsöverskridande Landsmötet arrangerades i Östersund 1918. Och med i planeringen för dessa Landsmöten var …

Hávsskes Sámi Álmmukbiejvve !

Med lycka på Samefolkets dag. Denna dagen anordnades ett gränsöverskridande Landsmöte 1917, i Trondheim. Bland annat var frontdeltagaren Elsa Laula från gardfjäll delaktig i detta arrangemang. 75 år senare kunde Samiska organisationer för första gången på tvärs av nationalgränserna mötas. Det var inte längre möjligt för länderna att hindra vårt …

Kulturhuvudstaden

Kulturhuvudstadsåret har invigts. Sametingets plenum representerades av undertecknad tillsammans med vice ordförande Per-Olof Nutti, Mona Persson och Lars Wilhelm Svonni. Vid öppnandet höll undertecknad ett anförande från en scen ute på umeälven. Det var ett lite mer vanskligt uppdrag att hålla detta anförande, dels var det ett starkt eko vid …