Hávsskes Sámi Álmmukbiejvve !

Med lycka på Samefolkets dag.

Denna dagen anordnades ett gränsöverskridande Landsmöte 1917, i Trondheim. Bland annat var frontdeltagaren Elsa Laula från gardfjäll delaktig i detta arrangemang. 75 år senare kunde Samiska organisationer för första gången på tvärs av nationalgränserna mötas. Det var inte längre möjligt för länderna att hindra vårt folks gemenskap. Så 1992 vid Samekonferensen i Helsingfors kunde delegaterna ta beslut att som högtidsdag anta den 6 februari.

Så den Samiska nationen som omnämndes i Lappekodicillen vid 1751 års gränstraktat, kunde åter använda sig sin gemenskap och anta datumet för det första Landsmötet som formell högtidsdag. Det ligger mycken inbyggd symbolik i dessa dagar och det är ganska mycket arbete för att dessa dagar ska ha kunnat komma till.

Och att bara några dagar efter Kulturhuvudstadsårets invigning i Ubmeje kan man ändå konstatera att mycket har förändrats till det bättre. Låt oss i medgångens stund kunna glädjas åt våra föregångare och de goda konferenser och beslut som varit och antagits. Och till och med företrädare för den dominerande kulturen börjar inse att vi samer har en rätt till det land och de territorier som vi besatt och brukade redan före nationalstaternas bildande.

Så bara några dagar innan den samiska parlamentarikerkonferensen i Ubmeje kan vi tillönska varandra igen: Med lycka på Samefolkets dag !

//Stefan M.