INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel. I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda …

26th of august 1993

Årsdagen av invigningen av Sametinget 26 augusti 1993, manifesteras av uttalandet från Vuovdegas årsmöte 12.6.2022. The anniversary of the inauguration of the Sami Parliament 26th of august 1993, is manifested by the statement from Vuovdega’s annual meeting 12.6.2022.  https://www.youtube.com/watch?v=u97Vux6ZDM4&t=24s #samiparliament #sápmi Subtitles in english

DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022.

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna.    Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken …

Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke-

Och med en helgfrid under jul & nyårshelgerna för de arktiska urfolken mitt under den långa polarnatten och under månen och stjärnorna, …

Hård FN-kritik mot Sverige och Boliden

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och svenska metallföretaget Boliden för det giftiga avfall som bolaget fraktade till …

Hälsa

Samernas juridisk status som urfolk erkändes år 1977 av Sveriges riksdag. Erkännandet innebär en rätt för samerna till kulturell särbehandling. Sedan 2011 …

Ansvar och ekonomi

Att ta ansvar går hand i hand med att få en ekonomi i balans. För mig är det viktigt att beslut som …

Konsekvenser för beslut

Innan ett beslut tas ska konsekvensanalyser göras under ärendets beredning. Konsekvenserna ska tydliggöra vilka konsekvenser beslutet får för tex språket, slöjden, skogssamisk …

Missbruk med statlig makt. . .

Sveriges gamla skogar är bra mycket äldre än vad både du och jag är. I generationer har de vuxit och varit en …

Vuovdega – kandidat nr 4, lista 2

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer …

Listorna till sametingsvalet klara

Nu har valmyndigheten granskat och slagit fast listorna till sametingsvalet 16 maj. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/listorna-till-sametingsvalet-klara Läs namnen på listorna …

Dådring tillbaka i sametingspolitiken

Skogssamernas före detta partiledare Helena Dådring är nu tillbaka i sametingspolitiken som en partiets toppkandidater till valet 16 maj. Läs mer på Sameradions …

Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Den internationella kvinnodagen den 8 mars omfattar också urfolkskvinnorna.  Våra urfolkssystrar drabbas dels oproportionerligt av extrem hunger och fattigdom och dels av …

Samer i Syd firar nationaldagen 2021

Programinnehåll Här kommer lite av vårt innehåll för Samefolkets dag. Följ oss via länken där sändningen börjar 11:30 -Välkomna -Samtal kring svensk …