Staten tillåter djurplågeri och detta måste få ett stopp nu!!!

Trots viltstängsel vid järnvägarna hörs kollisioner mellan ren och tåg dagligen under vissa perioder. Detta på grund av att t.ex. viltstängselgrindar ej är stängda, stängslet är trasigt eller att det är så mycket snö att staketen är översnöade. Svårt skadade renar får efter kollision med tåg plågas till döds eftersom privatpersoner inte får beträda ban- och rälsområde och trafikverkets personal kommer till platsen först efter flera timmar. Skrämmande syner möter de som är på plats. Krosskador, benbrott, blod och kroppsdelar längs långa sträckor av järnvägen.

Det här är en känslomässig fråga där så mycket skulle kunna göras och måste göras. Det finns lagar mot djurplågeri – djur ska inte lida i onödan och det ska så klart även gälla renar. 

Blir jag invald i Sametinget är detta en fråga som jag absolut kommer lyfta och envist driva vidare. Det är inte acceptabelt att Trafikverket som statlig myndighet får fortsätta med detta djurplågeri år efter år utan åtgärder.