Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa

Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Trots två olika hemställan till näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets handläggare så finns det fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor.

Detta går i strid både med regeringsformens formuleringar (1 kap, 2§) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv ska främjas och OECD:s rapport om hur samerna ska involveras i regional utveckling i Sverige för att få mer inflytande över sin egen samhällsutveckling. En av de viktigaste rekommendationerna handlar om att åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för samiska företag.

Läs mer om OECD-rapporten

Det märkliga är att coronastöd har fördelats till samiska kulturföretag via Sametinget, medan andra samiska näringsföretag har lämnats utanför. Det gäller till exempel företag vars verksamhet är säsongsbetonad. De befintliga coronastöden tar ingen hänsyn till att samiska företag ofta bedriver en diversifierad verksamhet. Ett annat problem är definitionen av samisk kultur. Exempelvis kan inte ett samiskt turistföretag, en samisk restaurang eller ett förädlingsföretag söka kulturmedel från Sametinget. Detta skapar en orättvis situation och orättvisa villkor mellan samiska företagare.

Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande, säger:

— För mig är det obegripligt att näringsdepartementet osynliggör de samiska näringarna och vägrar att inrätta ett särskilt ekonomiskt stöd för de samiska näringsföretagen. Många av dessa företag går på knäna idag och kämpar nu för sin överlevnad.

Kontakt:

Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande
070-223 34 62
stefan.mikaelsson@sametinget.se

Ingela Nilsson, näringslivschef på Sametinget
063-15 08 75
ingela.nilsson@sametinget.se

Läs mer på: https://newsroom.notified.com/sametinget/posts/pressreleases/samiska-foretagares-mojligheter-till-coronast