Återförande av samiska kulturminnen till Sápmi är oerhört viktigt.

Det som är taget från samisk mark ska återföras till det samiska folket. Ansvaret och äganderätten av föremålen ska vara hos oss Samer. Utlåning till andra instanser för att öka kunskapen om Sveriges urfolk är så klart en möjlighet.

// Helena