Politikern: ”Jag tycker vi är för fega”

Rennäringen hotas av klimatförändringar, rovdjurstrycket och exploateringar av markerna. Men Sametinget har ingen möjlighet att själva besluta i dessa frågor.

– Den politiska viljan måste stärkas. Inte bara från urfolkens sida, utan även från nationalstaternas sida, säger Stefan Mikaelsson från partiet Skogssamerna/Vuovdega i programmet 15 minuter från Sápmi.

– Renskötseln behöver revitaliseras och förstärkas, så att vi kan behålla en levande urfolkskultur i Arktis, säger Stefan Mikaelsson.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/politikern-jag-tycker-vi-ar-for-fega