ÖPPNANDET AV SAMETINGETS MANDATPERIOD DEN 26 AUGUSTI ÅR 1993.

ÖPPNANDET AV SAMETINGETS PLENUM DEN 26 AUGUSTI ÅR 1993.

Sametingets högtidliga invigning för den första mandatperioden ägde rum i Giron – Kiruna torsdagen den 26 augusti 1993. . Vilken glädje och vilken framtidstro. Äntligen skulle samer med bakgrund i samebyarna och samer utanför det statliga samebysystemet ha en gemensam arena att kämpa för den samiska urfolksrätten där varje folkvald ledamot oavsett sin bakgrund hade en röst i såväl plenum, styrelse som nämnder.

Det första plenums förhandlingar leddes av Ålderspresidenten Sture Nilsson, Skogssamerna. Vald till Sametingets ordförande blev Lars Jon Allas och till styrelseordförande utsågs Ingwar Åhrén.

Sametinget som är en särskild myndighet som består av 31 ledamöter utsedda genom val, är verkligen en speciell regeringsavhängig konstruktion. Sametinget hade verkat några år när en ny grundlag togs fram. Det förslag till ny konstitution som Grundlagsutredningen sedermera lade fram, antogs av två riksdagar med val emellan.

Den andra gången riksdagen antog förslaget var den 24 november år 2010. Det blev därefter konungariket Sveriges nya konstitution från den 1 januari år 2011 och lyder bland annat som följande: (1 kap, 2§, 6.e stycket) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Sametingen med parlament – kansli i Aanaar, Giron och Kárášjohka upprättade ett gemensamt samarbetsavtal år 2002. Tillsammans utgör samerna som är individuellt upptagna på röstlängderna mer än 30 000 enskilda samer. Och dessa väljer fler än 90 folkvalda urfolksparlamentariker.

Aldrig tidigare i modern tid har vi samer haft bättre möjligheter att tillsammans på tvärs av nationalstaternas rigida gränsdragningar i Sápmi, kunnat vår rätt bevaka och talan föra. Och den sjunde samiska parlamentariker-konferensen avhölls i Árviesjávrrie den 30-31 maj 2023.

Med ledning av de tidigare uttalandena från de sex parlamentariska konferenserna och i god tro och ömsesidig respekt mot den europeiska parlamentarismen, vill vi skapa en progressiv utveckling där gränsöverskridande aktiviteter uppmuntras.” (https://sametinget.se/179378).

Idag planeras för en gemensam valdag år 2028 för de tre Sametingena i Sápmi. Ytterligare ett steg för vårt folks samarbete och gränsöverskridande gemenskap.  Idag kan vi glädjas åt framgångarna för solens och vindens folk där vår urfolksrätt inte kan eller får avtalas bort eller begränsas på annat sätt.

Sametingens verksamheter synliggör vår inneboende mångfald och våra berättigade krav på jämställdhet och rättvisa som blir mer accepterade för varje år.                                Idag går våra tankar till de föregångare som ledde kampen då det var aktuellt och genom förutseende aktiviteter kunde skapa det omöjliga i mitten av den europeiska tillväxtekonomins rovdrift i Sápmi – Sametinget.        

Mu ruoktu lea mu váimmus⠀
Ja dat johtá mu mielde ⠀

Mitt hem är i mitt hjärta ⠀
Och det bär jag alltid med mig⠀
(Áillohaš / Nils Aslak Valkeapää)⠀           

Krönikan är skriven av:                                                                                                Stefan Mikaelsson (Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega) dagen till ära. 26.8.2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *