Currently browsing

juli 2019

Hemställan om ILO 169

Sametingets plenum hemställer att regeringen föreslår riksdagen att skyndsamt ratificera ILO-konvention 169 för att samernas rättigheter till mark och vatten till följd av samernas traditionella innehav och långvariga bruk ska kunna säkerställas och tryggas. Sametinget menar att ILO 169 omfattar alla samer. I hemställan som inlämnades den 14 juni 2019 vill …