Currently browsing

mars 2019

Styrelsens krav till regeringen – höj rovdjursersättningarna

Rovdjursersättningen har legat på samma nivå sedan 2002, trots det hördes oeniga röster när styrelsens förslag att öka ersättningen lades fram. – Att öka rovdjursersättningen för de rivna renarna tycker jag är feltänk. Har vi rätt att förhandla bort en renägares ägande av sin ren, säger Stefan Mikaelsson, politiker i Skogssamerna. Läs mer …

Sametinget ska utforma nytt näringspolitiskt handlingsprogram

Nu har arbetet börjat med att sätta nya ramar för hur Sametinget ska vara med och utveckla det samiska näringslivet i framtiden. Stefan Mikaelsson är ordförande i Sametingets näringsnämnd och vill förankra Sametingets arbete i Sápmi. Stefan Mikaelsson är ordförande i Sametingets näringsnämnd och vill förankra Sametingets arbete i Sápmi. …