Sametinget ska utforma nytt näringspolitiskt handlingsprogram

Nu har arbetet börjat med att sätta nya ramar för hur Sametinget ska vara med och utveckla det samiska näringslivet i framtiden. Stefan Mikaelsson är ordförande i Sametingets näringsnämnd och vill förankra Sametingets arbete i Sápmi.

Stefan Mikaelsson är ordförande i Sametingets näringsnämnd och vill förankra Sametingets arbete i Sápmi.

– Vi har bjudit in intresserade gräsrötter hit för att ge sin bild av det samiska näringslivet och sin förhoppning på framtiden. 

Läs mer på Sameradions webbplats:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7164668